70 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών

1 Min Read

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.
Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», τα χρήματα που δίνονται στη Δυτική Μακεδονία ανά περιφερειακή ενότητα έχουν ως εξής:

Π.Ε. Κοζάνης 1.521.500,00
Π.Ε. Γρεβενών 514.300,00
Π.Ε. Καστοριάς 404.900,00
Π.Ε. Φλώρινας 711.200,00
Σύνολο 3.151.900,00

Μοιραστείτε την είδηση