80,7εκ. ευρώ για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία

6 Min Read

Από τον PSLF τμήμα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

Βιώσιμες επενδύσεις 80,7εκ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει το project Κοινωνικοοικονομικής Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας, που ανακοινώθηκε σήμερα από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κοινή δήλωση της  Ευρωπαίας επιτρόπου αρμόδιας για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Elisa Ferreira, της Διευθύντριας του CINEA (Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές)   Paloma Aba Garrote  και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργου Κασαπίδη.

Το project τέθηκε σε ισχύ στις 27 Οκτωβρίου με την υπογραφή συμφωνίας χορήγησης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πρόκειται για το πρώτο έργο που υποστηρίζεται από το Μηχανισμό Δανειακής διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (PSLF), ο οποίος  μαζί με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης του InvestEU, αποτελεί τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (JTM).

Το έργο θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων ύψους 80,7 εκατομμυρίων ευρώ, βοηθώντας τη Δυτική Μακεδονία στη μετάβασή της μακριά από  το λιγνίτη. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το PSLF προσφέρει επιδότηση ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) με δάνειο ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα σχετικά με τη δυνατότητα της περιοχής να προάγει την οικονομία και να πραγματοποιήσει μια δίκαιη μετάβαση. Η πρωτοβουλία που συντονίζεται από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας φέρνει μαζί 15 project σε έξι δήμους (Άργος Ορεστικό, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Εορδαία και Καστοριά), όλα ενωμένα για την επίτευξη του κοινού στόχου μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ ανθρώπων και τόπων εντός της περιοχής, προωθώντας:

  • την οικονομική διαφοροποίηση της περιοχής,
  • την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της δημόσιας υποδομής και τη μείωση του κόστους ενέργειας,
  • την αναβάθμιση της πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής,
  • τη βελτίωση της υγειονομικής υποδομής,
  • την αναβάθμιση των οδικών ενδοπεριφερειακών συνδέσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τα επιλέξιμα προγράμματα είναι στους τομείς ενεργειακής απόδοσης (δημόσια κτίρια και οδικός φωτισμός), μεταφορών (δρόμοι), υγειονομική περίθαλψη (πρωτοβάθμια κέντρα υγείας), πολιτισμός και τουρισμός (αποκατάσταση ιστορικής γέφυρας και εκσυγχρονισμός του σκι εγκαταστάσεις). Τα μερίδια των προγραμματισμένων επενδύσεων θα πρέπει να φτάσουν περίπου το 35% στην Ενεργειακή Απόδοση , το 27% σε μεταφορές, 22% στην υγειονομική περίθαλψη, 8% στον πολιτισμό και το υπόλοιπο 8% στον τουρισμό.

Το έργο είναι σύμφωνο με το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα υποστηρίξει μια Δίκαιη Μετάβαση μετά το κλείσιμο της βιομηχανίας λιγνίτη και θα βελτιώσει την περιφερειακή υποδομή στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

Η Επίτροπος Συνοχής Ελίσα Φερέιρα κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες

Η Επίτροπος Elisa Ferreira, υπεύθυνη για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική, δήλωσε:

“Επαινώ την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για την απόκτηση της πρώτης επιδότησης που χορηγήθηκε από τo Μηχανισμό Δανειακής διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Αυτή είναι η στιγμή μας να συμμετάσχουμε σε μια γενικού χαρακτήρα αλλαγή και να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να διασφαλίσουμε ότι η κλιματική μετάβαση θα γίνει με δίκαιο τρόπο, αφήνοντας πίσω κανέναν και κανέναν τόπο.”

Η Διευθύντρια του CINEA, Paloma Aba Garrote, δήλωσε:

“Είμαι πολύ ικανοποιημένη που βλέπω την πρώτη συμφωνία χορήγησης κάτω από τον Μηχανισμό Δανειακής διευκόλυνση του δημόσιου τομέα να πραγματοποιείται. Το έργο Κοινωνικοοικονομικής Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε για να βοηθήσει την περιοχή να καλύψει τις ανάγκες ανάπτυξής της κατά τη μετάβασή της από δραστηριότητες υψηλής εκπομπής άνθρακα και να συμβάλει στη γενική Δίκαιη Μετάβαση της Ευρώπης προς μια κλιματικά ανεκτική οικονομία. Αναμένω με ενδιαφέρον να μάθω για την πρόοδο που θα σημειώσει το έργο και τα επιτυχή αποτελέσματα που θα επιτευχθούν προς όφελος όλων των πολιτών.”

Ο Γιώργος Κασαπίδης  δήλωσε:

“Η ευκαιρία που δίνεται στην Περιφέρεια και τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να υλοποιήσουν απαραίτητα έργα με χρηματοδότηση από την ΕΕ με επιδότηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης είναι πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα, στην αρχή της διαδικασίας δημιουργίας του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας, στη μετα-λιγνιτική εποχή, τα έργα στους τομείς της αναβάθμισης της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και, ταυτόχρονα, στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανάπτυξης και ενεργειακής αποδοτικότητας.”

Σχετικά με το PSLF

O Μηχανισμός Δανειακής διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (PSLF) αποτελεί τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (JTM) – ένα κλειδί του Σχεδίου Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για να διασφαλιστεί ότι κανένας και καμία περιοχή δεν θα παραμείνουν πίσω στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Το PSLF συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ) με επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έως 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Ο συνδυασμός αυτής της στήριξης σχεδιάστηκε για να κινητοποιεί πρόσθετες επενδύσεις για τον δημόσιο τομέα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κλιματική μετάβαση, όπως καθορίζονται στα τοπικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Ο συνδυασμός του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και της επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση έργων που δεν δημιουργούν αρκετά έσοδα για να καλύψουν το κόστος των επενδύσεών τους.

Μοιραστείτε την είδηση