8102 ευρώ συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία αγάπης- Πως διατέθηκαν

2 Min Read

Η οργανωτική επιτροπή των εθελοντών για την  Συναυλία  Αγάπης  ,που έγινε την  Τετάρτη  29 Νοεμβρίου 2017 ,συναντήθηκε και πραγματοποίησε  τον οικονομικό απολογισμό της  συναυλίας .  Η   επιτροπή   αποτελούνταν αλφαβητικά από :

 1. Βουχάρα Δημήτριο
 2. Θεοδωρίδου  Μαρία
 3. Κική  Βασίλειο , καθηγητή ΤΕΙ
 4. Παπαδημητρίου Απόστολο
 5. Σαπαλίδη  Παύλο

Διαπιστώθηκε  ότι τα συνολικά  έσοδα ανήλθαν στο ποσό  των   8.102,00 ευρώ .

Από το ποσό αυτό αποφασίσθηκε  ομόφωνα  να πληρωθούν  ως έξοδα της συναυλίας :365 ευρώ

Στη συνέχεια αποφασίσθηκε  να ενισχυθούν  6  οικογένειες  καρκινοπαθών , ως εξής  :

1 . Οικογένεια  Τ. Β.   1000 ευρώ .

2 . Οικογένεια  Β . Τ    1000 ευρώ .

3 . Οικογένεια  Κ. Π . 1000 ευρώ .

4 . Οικογένεια  Δ. Β .  1000 ευρώ .

5 . Οικογένεια  Α. Θ .  1000 ευρώ .

6 . Οικογένεια  Τ. Γ .   1000 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ  6.000,00 ευρώ .

Το υπόλοιπο ποσό  των 1.737,00 ευρώ  αποφασίσθηκε να διατεθεί  σε άλλα  9  άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας  & οικονομικά ως εξής  :

 • 1 . Κ. Γ.   200 ευρώ .
 • 2 . Μ. Γ.   250 ευρώ .
 • 3 . Κ. Γ.   250 ευρώ .
 • 4 . Σ. Γ .   230 ευρώ .
 • 5 . Κ. Δ .  230 ευρώ .
 • 6 . Π. Κ.   230  ευρώ.
 • 7 . Β. Γ.   110 ευρώ .
 • 8 . Υ. Λ.  100 ευρώ .
 • 9 . Λ . Κ. 100 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ  1.700,00 ευρώ .

Τα  υπόλοιπα  37  ευρώ θα αποφασισθεί που θα διατεθούν  μαζί με  τα  έσοδα των εισιτηρίων  από  δύο συλλόγους  που εκκρεμούν  οι επιστροφές εισιτηρίων  & τα πωληθέντα  εισιτήρια .

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση