88 μόλις αιτήσεις εντάχθηκαν στη δράση ενίσχυσης της καινοτομίας των επιχειρήσεων

1 Min Read

Μόλις 88 από τις 640 αιτήσεις εντάχθηκαν στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/ Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία», της οποίας τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν χθες.

Η δράση αφορούσε την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία και ήταν ύψους 6εκ. ευρώ.

Με την  έκδοση των αποτελεσμάτων άρχισαν και οι αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες της περιοχής για το μεγάλο αριθμό αιτήσεων που απορρίφθηκαν αλλά και για τον τρόπο κατανομής του συνολικού ποσού, καθώς και πάλι επιλέχθηκε η στήριξη μικρότερου αριθμού επιχειρήσεων.

Απόφαση αποδοχής και έγκρισης πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση