9,4 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία της Νοτιοδυτικής Πλευράς της Κοζάνης

1 Min Read

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδης η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Νοτιοδυτικής Πλευράς πόλης Κοζάνης».

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κεντρικού αποχετευτικού οχετού διοχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποσυμφόρηση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού που θα τροφοδοτείται από τα υπερχειλίζοντα όμβρια του παντορροϊκού δικτύου της πόλης και θα καταλήγει στο έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Κοζάνης. Περιλαμβάνει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μήκους 5850μ και 2900μ σωληνωτού αγωγού καθώς και απαλλοτριώσεις 16.723,73m2. Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ο  προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 9.420.00,00€.

- Advertisement -

Το έργο  εντάσσεται  στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Μοιραστείτε την είδηση