Άδεια εγκατάστασης έδωσε στη ΔΕΗ  το ΥΠΕΝ για το ΣΗΘΥΑ του ΑΗΣ Καρδιάς

2 Min Read

Άδεια Εγκατάστασης έδωσε στη ΔΕΗ  το ΥΠΕΝ για το Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) ηλεκτρικής ισχύος 105,34 Mwe και θερμικής ισχύος 66,47 MWth του ΑΗΣ Καρδιάς, που αναμένεται όταν ολοκληρωθεί να τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τις τηλεθερμάνσεις της περιοχής, έχοντας ως καύσιμο το φυσικό αέριο.

Ο σταθμός ΣΗΘΥΑ αποτελείται από εννέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη καθένα από τα οποία θα αποτελείται από μία μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) με καύσιμο φυσικό αέριο, του οίκου Wartsila, τύπου 31SG, ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 11,704 MWe, θερμικής ισχύος 7,386 MWth και σύγχρονη γεννήτρια του οίκου ABB, τύπου AMG 1120XV08DSEV 11 KV / 33 KV, διατάξεις σύνδεσης με το δίκτυο Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ και τα κυκλώματα θέρμανσης/ψύξης του συγκροτήματος. Τα καυσαέρια εκάστης ΜΕΚ καθώς και το κύκλωμα ψύξης θα τροφοδοτούν με θερμότητα αντίστοιχα δύο εναλλάκτες για την λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης. Η εγκατεστημένη και μέγιστη ισχύς του σταθμού ανέρχεται στα 105,34 MWe και η θερμική σε 66,47 MWth. Ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης είναι 46,23% και ο αντίστοιχος θερμικός 29,17%. Ο συνολικός βαθμός απόδοσης της σταθμού ΣΗΘΥΑ είναι 75,4%.

- Advertisement -

Στην εγκατάστασή περιλαμβάνεται επίσης:

Ι. Σταθμός μείωσης και ρύθμισης πίεσης φυσικού αερίου

ΙΙ. Υποσταθμός Σύνδεσης ΣΗΘΥΑ με το δίκτυο των 400 KV

ΙΙΙ. Βοηθητικός εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης

Μοιραστείτε την είδηση