Άδεια για καντίνα στο δημοτικό κήπο και φορητές ψηστιέρες για τους καλοκαιρινούς μήνες απο το δήμο Κοζάνης

3 Min Read

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να πάρουν άδειες για καντίνα και φορητές ψηστιέρες για τους καλοκαιρινούς μήνες καλεί να υποβάλουν αίτηση ο δήμος Κοζάνης.
Οι θέσεις είναι:
Καντίνα Στην είσοδο του Δημ .Κήπου, σε θέση κοντά στη θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
Φορητή έψηση Πλατεία Νίκης
Φορητή έψηση Πλατεία Λασσάνη
Φορητή έψηση Μακρυγιάννη, ΟΤ 813- Παιδική Χαρά
Φορητή έψηση Δημοτικός Κήπος- Γήπεδο
Οι άδειες απευθύνονται σε:
Κατηγορία Α. αδειούχους πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.
Κατηγορία Β. ανέργους που επιθυμούν την αδειοδότηση τους για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 10 Ιουλίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
2. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι (κατηγορία Β) υποβάλλουν
1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ,
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
3.Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,
4.Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προβεί μετά την επιλογή του, στην εκπλήρωση των φορολογικών- υγειονομικών υποχρεώσεων
Για την επιλογή των ανέργων υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται σαν κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογ. εισόδημα προηγείται. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις τέσσερις καθορισμένες θέσεις φορητής έψησης. Αν υπάρχουν υπολειπόμενες διατιθέμενες άδειες αυτές διατίθενται στους αδειούχους φορητής έψησης.
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων κατηγορίας Α υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.
Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 50/2018 ΑΔΣ και είναι 120ευρώ ανά μήνα για τη θέση καντίνας Δημοτικού Κήπου και 40 ευρώ ανά μήνα για τις θέσεις φορητής έψησης. Τα τέλη θα προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου μηνιαία.

Μοιραστείτε την είδηση