Άδειες μητρότητας για νέες μητέρες και μειωμένες εισφορές προς ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

5 Min Read

Οι άδειες μητρότητας για νέες μητέρες και οι μειωμένες εισφορές προς ΙΚΑ και ΟΑΕΕ παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να πούμε λίγα λόγια.

Η ειδική 6μηνη άδεια μητρότητας, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 3655/2008, δίνει την δυνατότητα  στις νέες μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δικαιούνται άδειες συνολικά έως και 13,5-14 μήνες. Στον ιδιωτικό τομέα, το εάν μια νέα μητέρα θα εξαντλήσει το σύνολο των ημερών άδειας που δικαιούται έγκειται και στην ευχέρεια του εργοδότη, ενώ οι αποδοχές που θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ δεν θα ξεπερνούν τον βασικό μισθό των 586 ευρώ μεικτά. Αντίθετα, στο δημόσιο, οι αποδοχές είναι πλήρεις, η άδεια είναι αδιαπραγμάτευτη, εκτός εάν αντί για τη νέα μητέρα, κάνει χρήση του δικαιώματος ο σύζυγος.
Για τις ελεύθερες γυναίκες επαγγελματίες, που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, ο ανωτέρω νόμος προβλέπει,  μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο σύνταξης κατά 50% στους πρώτους 12 μήνες μετά από τη γέννηση κάθε παιδιού.

Οι εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτικού τομέα, δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας περίπου 4 μηνών (17 εβδομάδων). Οι πρώτες 8 εβδομάδες (56 μέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και ονομάζονται άδεια κυοφορίας, ενώ οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες (63 μέρες) δίνονται μετά από τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η άδεια μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), δίνεται ανεξάρτητα από το χρόνο εργασίας της μητέρας, ενώ δεν έχει σημασία εάν είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου, ή αορίστου χρόνου. Το ΙΚΑ χορηγεί επίδομα μητρότητας, για όσο χρόνο  η εργαζόμενη απέχει από την εργασία της κατά τις περιόδους της κυοφορίας. Μετά τη λήξη της  περιόδου μητρότητας, οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται μειωμένο κατά 1 ώρα την ημέρα ωράριο εργασίας (χωρίς μείωση αποδοχών) για συνολικά 30 μήνες. Εναλλακτικά μπορούν να έχουν μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και 1 ώρας για 6 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τον εργοδότη. Εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης, εναλλακτικά με τις δύο παραπάνω επιλογές, η μητέρα μπορεί αντί για μειωμένο ωράριο, να πάρει συνεχόμενη άδεια με αποδοχές, διάρκειας περίπου 3,5 μηνών. Αυτή την άδεια φροντίδας παιδιού, με τις τρεις εναλλακτικές δυνατότητες, μπορεί να την πάρει ο εργαζόμενος πατέρας του παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα.

Ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης της άδειας κυοφορίας-λοχείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και της κανονικής αδείας (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για την χορήγησή της). Υπολογίζεται πως, υπό προϋποθέσεις, μια νέα μητέρα ασφαλισμένης το ΙΚΑ μπορεί να λάβει συνολικά έως και 14,5 μήνες άδεια. Να σημειωθεί ότι μπορεί να γίνει χρήση του συνόλου ή τμήματος της 6μηνης άδειας, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς ή χρήσης της σε άλλη χρονική στιγμή.

Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα, είναι και συντάξιμος χρόνος, αφού ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Η ειδική αυτή άδεια διακόπτεται εφόσον η δικαιούχος παραιτηθεί, προσληφθεί και απασχοληθεί από νέο εργοδότη, αν με αίτησή της ζητήσει τη διακοπή της, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, εντός του εξαμήνου. Επίσης, πρέπει να τονίζεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και 18 μήνες από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης.

Όσον αφορά το δημόσιο, έως και 15 μήνες εκτός υπηρεσίας μπορεί να μείνουν οι νέες μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριοφύλακες, καθώς στις υπαλλήλους που κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές 2 μήνες πριν και τρεις 3 μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά 2 μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση