Αυτές είναι οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Το φετινό τοπίο των βάσεων έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 2016 δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτές του 2015. Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν στο πλαίσιο αναδιαρθωμένων επιστημονικών πεδίων, ενώ υπήρχαν λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα. Επιπροσθέτως, φέτος δεν μέτρησαν οι προφορικοί σχολικοί βαθμοί.

Έτσι οι βάσεις με το νέο σύστημα για το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνονται ως εξής:

- Advertisement -

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τις υψηλότερες βάσεις έχει παραδοσιακά το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ τις χαμηλότερες τα παιδαγωγικά.

 

  • l Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα τη Φλώρινα 10.228 μόρια 138 επιτυχόντες
  • l Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φλώρινα 8.782 μόρια 147 επιτυχόντες
  • l Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 12.306 121 επιτυχόντες
  • l Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοζάνης 11.008 52 επιτυχόντες
  • l Μηχανολόγων Μηχανικών Κοζάνη 15.792 130 επιτυχόντες

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο ΤΕΙ τις υψηλότερες βάσεις έχει το τμήμα Μαιευτικής, ενώ σχετικά καλά πήγαν τα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Φλώρινα και Μηχανικών Πληροφορικής στην Καστοριά, αλλά και η Λογιστική και η Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Κοζάνη. Τη μικρότερη ζήτηση είχαν τα τμήματα Αντιρρύπανσης και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Καστοριά 6056 123 επιτυχόντες

Τεχνολόγων Γεωπόνων Φλώρινα 10946 166 επιτυχόντες

Μαιευτικής Πτολεμαίδα 13236 122 επιτυχόντες

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κοζάνη 4026 126 επιτυχόντες

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού/ Μηχανολόγων Μηχανικών Κοζάνη 3476 128 επιτυχόντες

Μηχανικών Πληροφορικής Καστοριά 8076 126 επιτυχόντες

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης/ Μηχανικών Αντιρρύπανσης Κοζάνη1566 107 επιτυχόντες απο 132 θέσεις

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης/Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Κοζάνη 2168 45 επιτυχόντες απο 132 θέσεις

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού/Βιομηχανικού Σχεδιασμού Κοζάνη 1560 96 επιτυχόντες απο 126 θέσεις

Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά 6976 160 επιτυχόντες

Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοζάνη 7246 238 επιτυχόντες

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 7633 280 επιτυχόντες

Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Τουριστικών Γρεβενά 4794 133 επιτυχόντες

 

Σε σύγκριση με τα περυσινά, οι βάσεις για όσους έδωσαν με το παλιό σύστημα είναι πεσμένες για τα περισσότερα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στους Μηχανολόγους Μηχανικούς Βιομηχανικού Σχεδιασμού φτάνει στα -5740.

Απο τό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στο Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών που φτάνει στα -3743, ενώ ανεβασμένες οριακά είναι οι βάσεις των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανολόγων Μηχανικών.

Μοιραστείτε την είδηση