Αυτόματος Πιλότος …

2 Min Read

Για όλα όσα συμβαίνουν στην περιφέρεια φταίει κυρίως η Αθήνα και το κεντρικό Κράτος;

Για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που γίνονται εδώ και χρόνια και αποτυγχάνουν, για την εξοργιστική φορολογία και την στρατηγική της περιφερειακής αποεπένδυσης;

- Advertisement -

Για την ανεργία & την υποαπασχόληση;

Για το συχνά χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, υγεία και παιδείας;

Ναι !

Και για άλλα τόσα ακόμη που συμβαίνουν εδώ και παντού στη χώρα …

_____________________________________________________________________________________

Η Άλλη Όψη:

Κανένα κεντρικό κράτος δεν ευθύνεται όμως για την αδυναμία εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών περιφερειακής κλίμακας, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ κυρίως, αλλά και των ελάχιστων διαθέσιμων εθνικών πόρων.

Κανείς αξιωματούχος δεν ευθύνεται για την αδυναμία άσκησης περιφερειακής πολιτικής από τις ορδές των ανήμπορων που κατά καιρούς κατέχουν αυτοδιοικητικά πόστα.

Η μνημειώδης διοικητική ανεπάρκεια προκαλεί μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη ενός τόπου, δεν αφορά δυστυχώς μόνο σε μία αυτοδιοικητική περίοδο. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των στελεχών – υπαλλήλων των δήμων και περιφερειών στο να κατευθύνουν με μεγάλη συνέπεια το προσωρινό πολιτικό προσωπικό, που συχνά δεν έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία για να διαχειριστεί τα θέματα του τομέα που εποπτεύει.

Αυτόματος πιλότος για όσους ΄διοικούν’ δεν υπάρχει. Επειδή επίσης, δεν υπάρχει φυσικά κάποιος εποπτικός μηχανισμός να κρίνει την ανεπάρκεια & την ανικανότητα στις περιπτώσεις αυτές πέραν της άσκησης δημόσιας κριτικής, τότε ένας τόπος οπισθοχωρεί, αποδιοργανώνεται και εν τέλει ταλαιπωρείται.

Αν δε, η ανικανότητα αφορά στην πολιτική προστασία και την ασφάλεια των πολιτών σε έκτακτες ή σε μη προβλεπόμενες συνθήκες, τότε μόνο ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί.

Οι μηχανισμοί άμυνας απέναντι στις συνθήκες που επικρατούν στις μικρές περιφερειακές κοινωνίες είναι γνωστοί:

Δουλειά, δουλειά και δουλειά …

Μοιραστείτε την είδηση