Αγώνες Ρητορικής Τέχνης στη Θεσσαλονίκη

5 Min Read

Μια πολύ σημαντική δράση για όσους/ες αγαπούν το λόγο, την τέχνη της επιχειρηματολογίας και της ρητορικής θα διεξαχθεί το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις 17 και 18 Μαρτίου 2018 στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για αγώνες επιχειρηματολογίας στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξάσκησης του ρητορικού λόγου μεταξύ των μαθητών. Οι αγώνες επιχειρηματολογίας βασίζονται στην ανάπτυξη και συζήτηση ενός θέματος ευρύτερου ενδιαφέροντος στο οποίο υπάρχουν δύο «αντίπαλες» πλευρές, ήτοι τριμελείς ομάδες και η μεν μία (λόγος) καλείται να υποστηρίξει το θέμα όπως δόθηκε, η δε άλλη (αντίλογος) καλείται να υποστηρίξει την αντίθετη θέση (προβάλλοντάς την ως την ορθή και προβάλλοντας τα μειονεκτήματα της άλλης θέσης). Η συζήτηση διεξάγεται επί τη βάσει επιχειρημάτων και εντός αυστηρών προκαθορισμένων χρονικών και διαδικαστικών πλαισίων, ενώ νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται εκείνη που ανεξαρτήτως της κρατούσας άποψης επί του θέματος κατάφερε να πείσει για την ορθότητα της θέσης της. Εν ολίγοις, πρόκειται για αγώνες πειθούς κι όχι κατ’ ανάγκην για αγώνες που απαιτούν ειδικές γνώσεις επί του θέματος.
Έτσι, για πρώτη φορά μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων θα διαγωνιστούν στα ίδια ακριβώς θέματα, ενώ επίσης για πρώτη φορά καθιερώνεται η δυνατότητα σχηματισμού μικτών ομάδων (ήτοι αποτελούμενων από μαθητές τόσο Γυμνασίου όσο και Λυκείου) καθώς και η δυνατότητα ομαδικής ή και ατομικής δήλωσης συμμετοχής, αφού το κάθε σχολείο μπορεί να αποστείλει είτε τριμελείς ομάδες, είτε μεμονωμένους μαθητές σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτός ο σχηματισμός ομάδων.
Μια ακόμη βασική καινοτομία είναι η προσθήκη τέταρτης ομιλίας σε κάθε πλευρά, κατά τα πρότυπα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Με τον τρόπο αυτό, τα καθήκοντα του τρίτου ομιλητή στις παλαιότερες διεξαγωγές αγώνων ουσιαστικά επιμερίζονται στην τρίτη και τέταρτη ομιλία, με τη μία να εστιάζει αποκλειστικά στην ανασκευή των θέσεων της αντίπαλης πλευράς και την άλλη στη σύνοψη των θέσεων της δικής της ομάδας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της μέγιστης δυνατής διαφάνειας των αγώνων, για πρώτη φορά η αξιολόγηση θα γίνεται από ένα Σώμα Κριτών, το οποίο έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια κατάρτισης και στο οποίο δεν περιλαμβάνονται διδάσκοντες καθηγητές, των οποίων οι μαθητές λαμβάνουν μέρος στους αγώνες.
Τέλος, για πρώτη φορά μαθητές οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν την εμπειρία των αγώνων ρητορικής τέχνης, χωρίς όμως να διαγωνιστούν εκφωνώντας λόγους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως ασκούμενοι αγορητές. Οι «ασκούμενοι αγορητές» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις εργασίες της διοργάνωσης, καθώς και να συμμετάσχουν σε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια του διημέρου, ώστε να προετοιμαστούν για μια πιθανή συμμετοχή σε μελλοντικούς αγώνες. Επιμορφωτικά σεμινάρια θα παρακολουθήσουν και οι αγορητές (κατά την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος), ενώ οι τελευταίοι θα συμμετάσχουν σε μία ανοιχτή συζήτηση με τους κριτές μετά το πέρας του πρώτου γύρου, ώστε να βελτιωθούν στη συνέχεια των αγώνων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των ρητορικών ικανοτήτων των μαθητών, θα χορηγηθούν και ενημερωτικά φυλλάδια και για κάθε θέμα που θα συζητηθεί, ενώ οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός αγώνα μεταξύ των κριτών.
Τα θέματα των αγώνων θα επιμεληθεί επιστημονική επιτροπή από καταρτισμένους και έμπειρους επιστήμονες, τα σύντομα βιογραφικά των οποίων μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, ενώ η προετοιμασία και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων μπορεί να γίνει και από ομάδα κριτών ηλεκτρονικά ή με επίσκεψη στα σχολεία, εφόσον τα σχολεία δηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την αίτησή τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, ανεξαρτήτως ηλικίας και προηγούμενης εμπειρίας. Μάλιστα, χαιρετίζουμε και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή νέων ομιλητών οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν την ενάσκηση της ρητορικής τέχνης και στα επόμενα έτη.
Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής (ατομικές, ομαδικές, ασκούμενων αγορητών, εθελοντών-χρονομετρών) γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του https://www.elart.gr στο πεδίο «Αιτήσεις».

Μοιραστείτε την είδηση