Άιντι κίντσαμι!

0 Min Read

Σημερα Τσικνοπέμπτ’ βγείτι, πιείτε κι… γαμθείτι (όσ’ μπορείτι…)

Σας καρτερούμι,

τουν καρνάβαλου σεργιανούμι

στα Σερβιώτκα τα στινά.

 

Μιάμση ώρα ραντιβού στ’ Αντρίκου την οδού, στου Πολιτστικό μπρουστά θα κινήσουμι γερά.

 

Τσικνίστι του, γιατί χανόμαστι!

Η Καρναβαλοεπιτροπή Σερβίων

Μοιραστείτε την είδηση