Αίτημα της Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Κοζάνης για εγκατάσταση 7 φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 7MW

3 Min Read

Οι Ενεργειακές Κοινότητες δρομολογούν εξελίξεις  στην παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση και γενικά τη διαχείριση καθαρής ενέργειας, στο πνεύμα των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την κλιματική αλλαγή. Ο Δήμος Κοζάνης στοχεύοντας  σε ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, θέτει την ίδια στιγμή ενδιάμεσους στόχους ώστε να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το πρώτο έργο της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης  παίρνει σάρκα και οστά και αφορά στην εγκατάσταση 7 φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 7MW,  με σκοπό την κάλυψη των  ενεργειακών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, τόσο του Δήμου Κοζάνης όσο και του ΟΑΠΝ, της ΚΒΔΚ και της ΒΙΟΑΠΑΚ ΑΕ,  σε ποσοστό 100% (μόνο Δημοτικά & Σχολικά Κτήρια – Δημοτικό Φωτισμό – Γεωτρήσεις) μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering).

- Advertisement -

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  5.000.000,00€, με τον Δήμο Κοζάνης να υποβάλει τις αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ για όρους σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών με εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό στο δίκτυο Μέσης Τάσης.

Να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα, καθώς και τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προχώρησε στην σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης στις 29 Οκτωβρίου 2020, ενώ το Νοέμβριο της ίδια χρονιάς, η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Κοζάνης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με εταίρους:

  1. τον Δήμο Κοζάνης
  2. τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Κοζάνης –  ΔΕΥΑΚ ΑΕ
  3. τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης – ΟΑΠΝ
  4. την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
  5. την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης – ΚΒΔΚ
  6. την Ανώνυμη Εταιρία Διοίκησης – Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Κοζάνης – ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ

Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι ο Δήμος Κοζάνης έχει αναπτύξει πρωτοποριακές για τη χώρα ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, όπως το σύστημα τηλεθέρμανσης, διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, όντας πρωτοπόρος στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό είχε τη βούληση να προχωρήσει δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Με μία προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2008 να ενσωματώσει τις ΑΠΕ στην καθημερινότητα του, είναι από τους πρώτους Δήμους που προχώρησαν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά – σχολικά κτήρια από το 2012, την περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη δυνατότητα στους Δήμους να συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Μέχρι στιγμής σε πάνω από το  50% των σχολικών μονάδων έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα. Επίσης με μία σειρά δράσεων στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημοτικά Κτήρια μέσω των ενεργειακών τους αναβαθμίσεων, στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού, την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις των υπηρεσιών του και των δεσμεύσεων του με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποδεικνύει έμπρακτα το ότι ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μοιραστείτε την είδηση