Ακατάλληλο το νερό στην ΤΚ Γουλών Σερβίων

1 Min Read

Ανακοινώνεται ότι λόγω προσωρινής βλάβης της υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Γουλών, η οποία υποστηρίζει και το υδρευτικό σύστημα ΤΚ Ρυμνίου -Κοζάνης, οι οικισμοί υδροδοτούνται προσωρινά από εφεδρική γεώτρηση η οποία δεν χρησιμοποιείται για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα, επεξεργασία τροφίμων), παρά μόνο για λόγους καθαριότητας.
Η άρση των παραπάνω περιορισμών θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση.
Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.

Μοιραστείτε την είδηση