Ακρινή: Η ώρα των αποφάσεων…Του Χαράλαμπου Πουτογλίδη, Αντιπροέδρου Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής

4 Min Read

Μετά από αβεβαιότητα και συνεχή εμπαιγμό, η απόφαση για την αλλαγή πορείας είναι πλέον στα χέρια των κατοίκων της Ακρινής. Μια περίοδος 15 ετών εσωστρέφειας, αναπτυξιακού ελλείμματος και πολιτικής κερδοσκοπίας έφτασε λίγο πριν από το τέλος της.

Η εποχή πλέον απαιτεί εξωστρέφεια, ρεαλισμό και δυναμικότητα.

Οι ευκαιρίες που γεννά  η απολιγνιτοποίηση δεν πρέπει να χαθούν. Τα νέα δεδομένα μόνο αμέτοχους δεν μπορούν να μας αφήσουν. Δυστυχώς με την πάροδο των χρόνων και στο βωμό της μετεγκατάστασης θυσιάστηκαν:

 • Θέσεις εργασίας.
 • Χαμένα εδάφη προς παραχώρηση.
 • Φυγή νέων.
 • Καταστροφή επαγγελματικών ομάδων.
 • Αναπτυξιακό έλλειμμα σε όλες τις δομές.

Με τα σημερινά δεδομένα μια μετεγκατάσταση, ακόμα και αν υλοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί σε μια δεκαετία. Χωρίς προοπτική στο νέο αστικό οικισμό και το κυριότερο χωρίς ανταποδοτικές θέσεις εργασίας.

Στον αντίποδα όλων αυτών, η ευκαιρία δημιουργίας ενός βιώσιμου και φιλικού οικισμού με νέα δεδομένα και αλλαγή σελίδας είναι εδώ. Μια νέα πρόταση που αντιμετωπίζει την υστέρηση στην οποία έχει περιέλθει ο οικισμός της Ακρινής.

Και αυτά είναι τα εξής:

 1. Κατασκευή και απόδοση στους κατοίκους των εσόδων από τη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) ισχύος 27 MW (που θα γίνει 30 MW).
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση:

α.            όλων των κατοικιών της Ακρινής, με ενίσχυση έως 500 € για την τακτοποίηση του συνόλου των αυθαιρεσιών ανά ιδιοκτησία

β.            των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων

γ.            των τοπικών επιχειρήσεων

 1. Αναβάθμιση των υποδομών (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση, δημόσιοι χώροι κλπ.) και δημιουργία ενός πρότυπου «πράσινου» οικισμού.
 2. Εγκατάσταση και κατασκευή Φ/Β στις κατοικίες έως 8 kW και εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού για τη μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων των κατοικιών, καθώς και διερεύνηση κάλυψης των θερμικών καταναλώσεων.
 3. Διαρκή κατάρτιση των κατοίκων της Ακρινής σύμφωνα με τις απαιτούμενες νέες δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ, δηλ. έως το 2027. Ενθάρρυνση ίδρυσης νεότευκτων επιχειρήσεων (start-ups) για νέους επιχειρηματίες της Ακρινής, στο πλαίσιο υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.
 4. Δημιουργία ενός Κέντρου Επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας για τις νέες και τους νέους της Ακρινής με σκοπό την επαγγελματική τους υποστήριξη.
 5. Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου εντός της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) Κοζάνης, σε περιβαλλοντικά ασφαλή απόσταση από τον οικισμό προκειμένου να εγκατασταθούν νέες τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων, και στους κατοίκους της Ακρινής.

Επιπλέον, και η ανάληψη των παρακάτω επιπρόσθετων μέτρων/παροχών:

 1. Φύτευση υψηλών δένδρων περιφερειακά των Φ/Β σταθμών της ΔΕΗ που περιβάλλουν την Κοινότητα Ακρινής προς μείωση της οπτικής ρύπανσης.
 2. Έναρξη μελέτης για την υλοποίηση της διαπλάτυνσης (μέχρι 6 m) και διάστρωσης επαρχιακού δρόμου (Ε35) μήκους 9 km που διασυνδέει την Ακρινή με τον κεντρικό οδικό άξονα, εκτιμώμενου κόστους περίπου 3 εκατ. € (+ΦΠΑ), μετά και τη διενέργεια τυχόν απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.
 3. Διερεύνηση της δυνατότητας άρδευσης των αγρών της Δημ. Ενότητας Ελλησπόντου και, κατ’ επέκταση, της Κοινότητας Ακρινής που εξασφαλιζόταν με τη λειτουργία του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
 4. Εγκαθίδρυση διαρκούς μηχανισμού παρακολούθησης και συντονισμού υλοποίησης των δράσεων και επεμβάσεων (από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.).

Τα παραπάνω θα σηματοδοτήσουν την αρχή μιας νέας εποχής – ζωής για τους Ακρινιώτες.

Στόχος και σκοπός είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για τον οικισμό της Ακρινής, που θα πρέπει να πάρει την θέση που του αρμόζει.

Πρωταγωνιστής και ζωντανός οικισμός στο μέλλον που θα είναι πιο καθαρό.

 

Μοιραστείτε την είδηση