ΑΝΑ.Σ.Α: Επανακαθορίζουμε την Πολιτική, την Πόλη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

3 Min Read

Η πολιτική αποκτά νόημα και περιεχόμενο μόνο όταν εκπληρώνονται τέσσερις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση πρώτη: Συμμετοχή

Μόνο με την καθολική συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί πολιτική. Οι δημοτικές αρχές που γνώρισε μέχρι σήμερα η Κοζάνη απέδειξαν ότι δεν διαθέτουν την πολιτική βούληση να δημιουργήσουν θεσμούς λαϊκής συμμετοχής. Επί των ημερών τους εκφυλίστηκε πλήρως ακόμα και το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αντί να συζητά σημαντικά προβλήματα του Δήμου κατάντησε ένα άνευρο γραφειοκρατικό όργανο με μοναδική αποστολή την απλή επικύρωση των αποφάσεων της ενός ανδρός αρχής, δηλαδή του εκάστοτε δημάρχου. Για προσπάθεια δημιουργίας συνοικιακών συμβουλίων σε κάθε γειτονιά (όπως κάποιοι επαίρονταν) ούτε λόγος φυσικά.

Προϋπόθεση δεύτερη: Διάλογος

Χωρίς διάλογο δεν υφίσταται πολιτική. Πρέπει όμως να είναι διάλογος ουσιαστικός και όχι στείροι παράλληλοι μονόλογοι κομματικών παρατάξεων. Κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να καταθέσει τις απόψεις του, τις ιδέες του και τις προτάσεις του. Κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί παντογνώστης, ή κάτοχος της απόλυτης αλήθειας. Η γνώση, η αλήθεια, και η καλύτερη λύση αναδεικνύονται μόνο μέσα από τον διάλογο.

Προϋπόθεση τρίτη: Μνήμη

Η μνήμη είναι συνώνυμη της αλήθειας (α +λήθη, όχι στην λήθη). Ανερυθρίαστα οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις της πόλης, μας μιλούν για την ανεργία των νέων, για τη μετανάστευσή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό, για τις υποδομές στην υγεία, την παιδεία, την ανάπτυξη και τα νέα αναπτυξιακά πρότυπα, χωρίς να μας εξηγούν ποιες πολιτικές μας οδήγησαν σ΄ αυτό το περιβάλλον της παρακμής. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Είναι προπαγάνδα. Αυτοί που φιλοδοξούν να συμμετάσχουν μέσα από μια εκλογική διαδικασία στην ανάληψη της δημοτικής αρχής και έχουν ασκήσει πολιτική τα προηγούμενα χρόνια, είτε από τη θέση των κυβερνώντων το Δήμο, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, πρέπει να ξεκινούν πρώτα από την αυτοκριτική τους, Όχι ότι έγινε έγινε, τα ξεχνάμε όλα και πάμε παρακάτω.

Προϋπόθεση τέταρτη: Ιδέες, Σχέδιο, Όραμα

Αυτά ακριβώς αποτελούν τον προγραμματικό λόγο. Αυτός δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω, ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής λειτουργίας κάποιων πεφωτισμένων, αλλά να δημιουργηθεί από τα κάτω, μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης της ταυτότητάς μας, της τοπικότητάς μας, της τοπικής μας ιστορίας και του πολιτισμού.

Συμμετοχή, Διάλογος, Μνήμη, Σχέδιο, Όραμα, Ιδέες είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η πολιτική στην πραγματική της έννοια και να δώσει ελπίδα στον τόπο μας. Ο συνδυασμός μας θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να γίνουν αυτές οι προϋποθέσεις πράξη. Είναι μια ουσιαστική δέσμευση, πέρα από ψεύτικες εξαγγελίες.

ΑΝΑ.Σ.Α για την Κοζάνη – Αγάπιος Γαβριηλίδης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση