Αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού»

2 Min Read

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Τρίτης 14.6.2016, το Πρακτικό κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού» υπέρ της ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., που υποβλήθηκε με το υπ. αρ. 75659/3531/7.6.2016 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η δημοπρασία είχε πραγματοποιηθεί στις 31.5.2016 και μειοδότρια αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., που είχε προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 67%. Κατά του πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Δεύτερη στην κατάταξη του πίνακα μειοδοσίας ήταν η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 66% και τρίτη η ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 64%.

- Advertisement -

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 400.000 € (με τον ΦΠΑ), ενώ το τελικό ποσό της προσφοράς της μειοδότριας επιχείρησης με Γ.Ε. & Ο.Ε. -σύμφωνα με τον πίνακα μειοδοσίας- ανέρχεται στο ποσό των 90.325,04 €.

ΣΗΜ.: Σύμφωνα με πληροφορίες*, στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις, του τμήματος του οδοστρώματος που υποχώρησε (καθίζηση) στην έξοδο από Ρύμνιο και των σημείων όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί διάβρωση-κατακρήμνιση (3ο χλμ, φωτο). Το δε έργο θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας θερινής περιόδου. (*Δεν καταφέραμε –γραφειοκρατία γαρ– να αντλήσουμε το επίσημο έγγραφο της «Σύντομης Περιγραφής Έργου», όπου θα φαινόταν συνοπτικά οι εργασίες που θα γίνουν και ο χρόνος περάτωσης του έργου).

Γ.Μ./mikrovalto.gr

Μοιραστείτε την είδηση