Με το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης,  συναντήθηκαν ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Δυτ. Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε. Νίκος Συλλίρης και Ευαγγελία Μπάγκαβου , προκειμένου να ενημερωθούν γύρω απ’ τα αιτήματα τους, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης στο Δήμο Κοζάνης.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, όπως διατυπώθηκαν στην συνάντηση, είναι:

  1. Να παραταθεί και να δίνεται προτεραιότητα στην λειτουργία των Μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για όσο χρόνο λειτουργεί η τηλεθέρμανση, για να τροφοδοτείται απρόσκοπτα με την απαραίτητη θερμική ενέργεια, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με τον πάροχο φυσικού αερίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκειμένου να ανταποκριθεί στην ζήτηση των καταναλωτών, προσπαθεί να καλύψει το έλλειμμα των θερμικών φορτίων με τα εφεδρικά λεβηστοστάσιά της, που ως καύσιμο τους έχουν το πετρέλαιο, τα οποία:

α. αδυνατούν να καλύψουν τις ποσότητες θερμικής ενέργειας που απαιτούνται, για να τροφοδοτηθεί πλήρως το σύστημα τηλεθέρμανσης, και

β. η λειτουργία τους προϋποθέτει ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, λόγω και του διαρκώς αυξανόμενου κόστους του πετρελαίου.

  1. Να χρηματοδοτηθεί στο 100% το κόστος κατασκευής των έργων διασύνδεσης με την ΣΥΘΗΑ.

Πρόκειται για ένα κόστος που η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αδυνατεί, αντικειμενικά, να αναλάβει, αφού αφορά μια επενδυτική επιλογή στην οποία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει, όχι από δική της επιλογή, αλλά λόγω της Κυβερνητικής απόφασης για την απολιγνιτοποίηση.

  1. Να ενταχθεί και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην χρηματοδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος των τηλεθερμάνσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρέστησαν και η Γενική Δ/ντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ιωάννα Γκανάτσα και ο Δ/ντης της υπηρεσίας τηλεθέρμανσης Βασίλειος Πανούσης, έγινε αναλυτική συζήτηση για τα αιτήματα των εργαζομένων, που η ικανοποίησή τους είναι βασική προϋπόθεση για την βιωσιμότητα, όχι μόνο του συστήματος τηλεθέρμανσης, αλλά και της ίδιας της Επιχείρησης.

Από την πλευρά των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. αναγνωρίστηκε το λογικό και το δίκαιο των παραπάνω αιτημάτων και τονίστηκε με κατηγορηματικό τρόπο πως η υλοποίησή τους αποτελεί άμεση και επείγουσα αναγκαιότητα.