Ανακοίνωση της ΔΕΗ A.E. σχετικά με την εκμίσθωση εκτάσεων ιδιοκτησίας της

1 Min Read

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι οι αποκατεστημένες εκτάσεις κατάλληλες προς γεωργική χρήση από τη νέα καλλιεργητική περίοδο 2016-17 εκμισθώνονται προς τρίτους μέσω αντικειμενικής διαδικασίας (μοριοδότησης ) εφαρμόζοντας κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν αίτημα μίσθωσης εκτάσεων μετά την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης της Επιχείρησης (27/11/15) κρίθηκαν με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας κατά σειρά προτεραιότητας

- Advertisement -

α. Οι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων κοινοτήτων από τις οποίες     απαλλοτριώθηκαν εκτάσεις για τις ανάγκες των Λιγνιτωρυχείων

β. Οι δημότες των παραπάνω κοινοτήτων

γ. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δήμων στις οποίες ανήκουν οι παραπάνω κοινότητες.

Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :

  1. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης
  2. Νέος αγρότης ηλικίας μέχρι 35 ετών
  3. Ανεργία επιβεβαιωμένη από τον ΟΑΕΔ
  4. Την έκταση άλλων καλλιεργούμενων εκτάσεων από τους αιτούντες. Με κατηγοριοποίηση:
  • α Λιγότερα των 100 στρ.

β.   Μεταξύ 100 KAI 200 στρ.

γ. Άνω των 200 στρ.

  1. Την οικογενειακή κατάσταση , πολύτεκνος , τρίτεκνος , μονογονεική οικογένεια.
  2. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ.

Υπέβαλλαν αιτήσεις 290 ενδιαφερόμενοι, κατηγοριοποιήθηκαν βάσει των παραπάνω κριτηρίων , και οι πρώτοι 150 αιτούντες της κατηγοριοποίησης θα εγκατασταθούν για την καλλιεργητική περίοδο 2016-17 σε τεμάχια έκτασης 30στρ περίπου έκαστος.

Μοιραστείτε την είδηση