Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη διαφαινόμενη επίλυση του προβλήματος της μεταστέγασης των Υπηρεσιών έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, καθώς και την εγκατάσταση του υπό ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Γρεβενών, στο χώρο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών, στο νεόδμητο ημιτελές κτίριο που βρίσκεται δίπλα από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, το οποίο κατασκευάστηκε για την κάλυψη αναγκών του. Πρέπει δε να τονιστεί πως ο χώρος αυτός ήταν ιδιοκτησίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περιήλθε στη συνέχεια στην Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου προς εκποίηση και με τις πρόσφατες εξελίξεις επανήλθε και πάλι στο Υπουργείο μας (και όχι στη κατοχή κάποιου ιδιώτη), που ήδη έχει δαπανήσει ένα σημαντικότατο χρηματικό ποσό για τις μέχρι τώρα εργασίες.

Επισημαίνουμε ότι, η υλοποίηση της πρότασης αυτής όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο για τυχόν επαναλειτουργία της Σχολής μελλοντικά, αλλά αντίθετα θα ενισχύει αυτή την πιθανότητα όταν οι συνθήκες στη χώρα θα το επιτρέπουν. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στον σχεδιασμό προβλέπεται και η δημιουργία κοιτώνων στον 3ο όροφο του νεόδμητου ημιτελούς κτιρίου, παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης Αστυνομίας ή άλλης πρότυπης Σχολής με συναφές αντικείμενο (Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π.), με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Είναι γνωστό ότι, το Επιτελείο και οι Υπηρεσίες έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών στεγάζονται σήμερα σε δύο μισθωμένα οικήματα, για τα οποία το κράτος καταβάλει ετήσιο μίσθωμα 50.000 ευρώ περίπου. Τα οικήματα αυτά δεν καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες, καθώς είναι παντελώς ακατάλληλα για τη στέγαση αστυνομικών Υπηρεσιών (ακατάλληλοι χώροι κράτησης, αδυναμία πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, προβληματικές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και για το λόγο αυτό αναζητούνταν η εξεύρεση συμφέρουσας για το Δημόσιο και τις ανάγκες των Υπηρεσιών λύση.

Επί σειρά ετών προσπαθούμε από την πλευρά μας να αναδείξουμε τη σοβαρότητα του θέματος, ώστε να βρεθεί λύση και να δοθεί διέξοδος στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και παράλληλα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην εξυπηρέτηση των προσερχόμενων πολιτών και – σε κάθε περίπτωση – δεν συνάδει στην εικόνα ενός κράτους που θέλει να λέγεται σύγχρονο.

Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον όλων των τοπικών αρχών και φορέων σε θέματα που άπτονται τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού, θεωρούμε εκ προοιμίου ότι η θετική αυτή εξέλιξη χαροποιεί όλους. Ταυτόχρονα, αποτελεί απόδειξη ότι όταν υπάρχει σύμπνοια και βούληση, παραμερίζοντας σκοπιμότητες, επιλύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τόσο τους συναδέλφους, όσο και τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας και απαλλάσσουν το κράτος από την καταβολή περιττών ενοικίων για ακατάλληλες υποδομές.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                 ΚΕΡΑΜΑΣ Θεόδωρος          

Αστυνομικός Διευθυντής

 

 

Μοιραστείτε την είδηση