Ανακοίνωση του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Κοζάνης

3 Min Read

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Κοζάνης «ΗΡΑΚΛΗΣ», μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών του αποφάσισε να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της αγοράς εκ μέρους καταναλωτών προϊόντων ζαχαροπλαστικής από ιδιώτες που δεν λειτουργούν νόμιμα υπό το καθεστώς κάποιας ατομικής ή άλλου είδους επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή έχει οξυνθεί και εκτροχιαστεί καθώς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην πώληση μεμονωμένων προϊόντων, όπως τούρτες, γλυκά κ.τ.λ αλλά και στην οργάνωση και πλαισίωση catering γάμων και βαπτίσεων με πληθώρα προϊόντων τα οποία διατίθενται προς κατανάλωση σε εκατοντάδες καταναλωτές. Το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Κοζάνης έχοντας επίγνωση του θεσμικού του ρολού και έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κοζάνης θέτει προς γνώση αλλά και προς προειδοποίηση τα κάτωθι προς καταναλωτές και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

1. Η παρασκευή, διατήρηση και διάθεση μεγάλων ποσοτήτων γλυκών απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, από την ποιότητα των υλικών μέχρι και την ύπαρξη μεγάλων χώρων ψύξης και κατάψυξης. Οι ιδιώτες αυτοί δεν διαθέτουν ούτε την τεχνογνωσία ούτε τους απαιτούμενους εργαστηριακούς χώρους για να αναλάβουν με ασφαλές τρόπο τέτοια έκταση εργασιών. Τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ζαχαροπλαστείων έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και λειτουργούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται από το νόμο. Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών προειδοποιεί τους καταναλωτές ότι η κατανάλωση αγαθών υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία έχουν παρασκευαστεί από άγνωστης προέλευσης υλικά και υπό αμφιβόλου τήρησης των υγειονομικών κανόνων συνθήκες συνιστά κίνδυνο για την προσωπικής τους υγεία.
2. Οι οργανωμένες και νόμιμες επιχειρήσεις ζαχαροπλαστείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής είναι δεκάδες. Οι επιχειρήσεις αυτές καταβάλλουν μισθούς, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η συνεχόμενη εκροή πελατών και χρημάτων προς την «μαύρη» εργασία και το «μαύρο» χρήμα έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τον τζίρο και τα κέρδη των νόμιμων επιχειρήσεων. Εάν συνεχιστεί αυτή κατάσταση αναπόφευκτα οι επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε απολύσεις αλλά και σε κλείσιμο καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των νόμιμων ζαχαροπλαστείων είναι μικρομεσαίου μεγέθους. Το Σωματείο Ζαχαροπλαστών Κοζάνης «ΗΡΑΚΛΗΣ» καλεί τους καταναλωτές να αναλογιστούν τα πραγματικά οφέλη και τις οδυνηρές συνέπειες για το σύνολο των μικρών τοπικών μας οικονομιών.
3. Στο σωματείο μας έχουν έρθει πληροφορίες για πρόσωπα που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες και τους προειδοποιεί ότι η πρακτική αυτή είναι παράνομη και ζημιογόνα για τις επιχειρήσεις και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες συμπεριλαμβανομένου και της ενημέρωσης των αρμοδίων διοικητικών, φορολογικών και δικαστικών αρχών.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Σωματείου

Μοιραστείτε την είδηση