Ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

1 Min Read

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία, ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Θοδωρή Μαρδίρη, οι νέοι Διευθυντές και Διευθύντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι νέοι Διευθυντές και η νέα Διευθύντρια κατά σειρά Περιφερειακής Ενότητας είναι οι: Ιωάννης Σούλιος – Διεύθυνση Γρεβενών, Αναστάσιος Ξανθόπουλος – Διεύθυνση Καστοριάς, Αθανάσιος Παπαευαγγέλου – Διεύθυνση Κοζάνης και η Όλγα Μούσιου – Μυλωνά – Διεύθυνση Φλώρινας. Αντίστοιχα, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι νέες Διευθύντριες κατά σειρά Περιφερειακής Ενότητας είναι οι: Σουμέλα Ατματζίδου – Διεύθυνση Γρεβενών, Ευγενία Μαρνέρη – Διεύθυνση Καστοριάς, Βασιλική Βόντσα – Διεύθυνση Κοζάνης και Δέσποινα Παπαδοπούλου – Διεύθυνση Φλώρινας. 

Στη συνέχεια, σε συνάντηση εργασίας ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας εξέφρασε τα Συγχαρητήρια και τις ευχές του για επιτυχημένη θητεία και τις/τους ενημέρωσε για επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Ακολούθησε συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αναγκαίες συνεργασίες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Περιφέρειά μας.

Μοιραστείτε την είδηση