Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους τους Δήμου Κοζάνης- Τι χρειάζεται

2 Min Read

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης, ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected], είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

- Advertisement -

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  1. Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση  (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)

Β. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

Γ. Άδεια του Καταστήματος.

Δ. Δημοτική ενημερότητα.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου.

  1. Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.
  1. Υπολογίζονται τα τέλη και ζητείται η μερική καταβολή τους από την επιχείρηση.
  1. Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ΚΧ

Υπογραμμίζουμε ότι οι βασικές αρχές που διέπουν την παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων αφορούν, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών – αμαξιδίων σε ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50μ τουλάχιστον,  την συναίνεση από όμορα ή παρακείμενα καταστήματα, την ασφαλή διέλευση πεζών – οχημάτων εκτάκτων αναγκών (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών) σε πεζοδρόμους, την εύρυθμη και χωρίς προβλήματα δραστηριοποίηση όλων των λοιπών καταστημάτων.

Επισυνάπτεται παράρτημα με χρήσιμα έντυπα (αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και διάγραμμα επιτρεπόμενων παραχωρήσεων ΚΧ για τραπεζοκαθίσματα, παραδείγματα ορθής τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το γ’ σχετικό ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτικό διάγραμμα καταλήψεων ΚΧ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Υπόδειγμα αίτησης

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Παραδείγματα ορθής τοποθετησης τραπεζοκαθισμάτων

 

 

 

 

 

 

 

υπ.δηλωση b by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

παραδειγματα1 by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

αιτηση απλη by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

Μοιραστείτε την είδηση