Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε η ΑΝΚΟ

1 Min Read

Κατά τη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ που πραγματοποιήθηκε στις 9/9/2020, αποφασίστηκε η προσαρμογή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4674/20.

Η προσαρμογή αυτή συμπίπτει χρονικά με την αναγκαιότητα για επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό εκπόνηση προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολιγνιτοποίησης και αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι το εμπροσθοβαρές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

- Advertisement -

Η μετεξέλιξη αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση συμβολής της εταιρείας στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της περιοχής, αφ’ ενός διευκολύνοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού μέσω της επιτάχυνσης του ρυθμού εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση έργων και της εν γένει υποστήριξης των Τεχνικών τους Υπηρεσιών και αφ’ ετέρου μέσω της εκτέλεσης δράσεων κρατικών ενισχύσεων ως ενδιάμεσοι φορείς, της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Μοιραστείτε την είδηση