Αναρτήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών- Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου οι πληρωμές χωρίς μέχρι τώρα αναστολή για Κοζάνη και Καστοριά.

0 Min Read

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Να σημειώσουμε πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση για την Κοζάνη και την Καστοριά, που βρίσκονται στο επίπεδο 4.

Μοιραστείτε την είδηση