Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που απορρίπτονται από το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

0 Min Read

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο πίνακας με τις απορριπτέες αιτήσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»με Κωδικό ΟΠΣ 4592στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Δείτε εδώ

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση