Αναβαθμίζει τις εφαρμογές λογισμικού της η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

2 Min Read

Σε αναβάθμιση των εφαρμογών του λογισμικού της προχωρά η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, στοχεύοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες.
Η Κ.Δ.Β.Κ. είναι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη που διαθέτει μια πλούσια συλλογή βιβλίων και, κυρίως, μια συλλογή υλικού ιστορικής αξίας από τον 11ο αιώνα.
Το έργο της αναβάθμισης του λογισμικού εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της μέσω της αξιοποίησης του πλούσιου υλικού της, και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμβολή της στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής.
Με το έργο αυτό προβλέπεται να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Κ.Δ.Β.Κ., με την υιοθέτηση λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, που θα επιτρέπει μελλοντικά την ανάπτυξη του ή την προσθήκη υποσυστημάτων χωρίς κόστος για αγορά λογισμικού ή άδειες χρήσης.
Το έργο περιλαμβάνει τρία τμήματα- υποέργα:
• Υποέργο 1: Μετάπτωση από το χρησιμοποιούμενο υφιστάμενο λογισμικό Συστήματος Βιβλιοθήκης (ΑΒΕΚΤ) σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) τύπου Koha
• Υποέργο 2: Εγκατάσταση, παραμετροποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για τη διαχείριση Συστήματος Αρχειακής Περιγραφής τύπου AtoM
• Υποέργο 3: Δημιουργία ενιαίας Διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης ΕΛ/ΛΑΚ συμβατή με το λογισμικό Συστήματος Βιβλιοθήκης (Koha) και το λογισμικό διαχείρισης αρχειακού υλικού (AtoM)
Τα αναμενόμενα οφέλη και η προστιθέμενη αξία του έργου εντοπίζονται στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα μέλη / επισκέπτες της βιβλιοθήκης, στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και στη δημιουργία επιπλέον ψηφιακού περιεχομένου.

Μοιραστείτε την είδηση