Η εταιρία Camino Design με έδρα την Κοζάνη

αναζητά τεχνικό προσωπικό με γνώσεις τοποθέτησης γυψοσανίδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας
694 6906073 Κώστας Σαμουκατσίδης