Ανέλαβαν δράση για τη σύλληψη και απομάκρυνση των άγριων μικρών θηλαστικών από τον αστικό ιστό της πόλης Κοζάνης- “Πιθανόν τα ζώα έχουν εγκαταλείψει τον οικιστικό ιστό της Κοζάνης”

5 Min Read

Σε εφαρμογή τέθηκε συντονισμένο σχέδιο διαχείρισης και αντιμετώπισης των περιστατικών εμφάνισης άγριων μικρών θηλαστικών που προσιδιάζουν με μινγκ, εντός του αστικού ιστού της πόλης Κοζάνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την πληθώρα μαρτυριών κατοίκων της πόλης, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατήρησαν αυξημένο αριθμό μικρών άγριων θηλαστικών στους εξωτερικούς χώρους των οικιών τους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, το Α.Π.Θ. και αξιοποιώντας την πολύτιμη δεξαμενή επιστημονικής γνώσης και εργαλείων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS, προχώρησαν στην άμεση λήψη εξειδικευμένων μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με την οποία εγκρίθηκε η άδεια χρήσης παγίδων για τη σύλληψη και απομάκρυνση θηλαστικών από κατοικημένη περιοχή, διεξάγεται επιστημονική έρευνα με τη χρήση παγίδων για την ζωντανή σύλληψη αυτών των θηλαστικών, την αναγνώριση των εν λόγω ειδών και τη διαχείριση τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 16-07-2021 έως 30-09-2021.

Στόχος της έρευνας είναι η περισυλλογή ατόμων μικρών άγριων θηλαστικών που έχουν εγκατασταθεί μέσα σε εγκαταλελειμμένη οικία στην πόλη της Κοζάνης, για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας και εν συνεχεία η απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση που τα μικρά θηλαστικά είναι απελευθερωμένα γουνοφόρα εκτροφής, η περαιτέρω ειδική διαχείριση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής.

Η υλοποίηση της δράσης όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση του ΥΠΕΝ,  περιλαμβάνει κυρίως τη συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του έργου LIFE ATIAS και ειδικότερα του Δρ. Δημήτρη Μπακαλούδη καθηγητή του ΑΠΘ, ο οποίος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας και Συντονιστής του έργου  LIFE ATIAS, προσωπικού της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης και του Δασαρχείου Κοζάνης, προσωπικού της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης (ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ) και προσωπικού από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης.

Η έναρξη της επιστημονικής έρευνας έγινε το Σάββατο  17-07-2021. Πριν τις εργασίες στο πεδίο δράσης της ερευνητικής ομάδας, προηγήθηκε η αναλυτική ενημέρωση του Δρ. Δημήτριου Μπακαλούδη για τα ακριβή σημεία εντοπισμού των μικρών θηλαστικών, από υπαλλήλους του Δασαρχείου Κοζάνης.

Ακολούθως και αφού τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας για το προσωπικό της ερευνητικής ομάδας και την εν γένει ασφάλεια των πολιτικών, ο κ. Μπακαλούδης με υπαλλήλους του Δασαρχείου Κοζάνης, προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών φωλεοποίησης των μικρών θηλαστικών και στη συνέχεια στην τοποθέτηση δώδεκα (12) παγίδων ζωντανής σύλληψης.

Η έρευνα συνεχίστηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες (Κυριακή 18-07-2021, Δευτέρα 19-07-201, Τρίτη 20-07-2021) και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 21-07-2021 με τη συμμετοχή τις δυο τελευταίες ημέρες του Δρ. Χαράλαμπου Θωμά επιστημονικού συνεργάτη του έργου LIFE ATIAS, χωρίς να υπάρξει καμία σύλληψη άγριου ζώου παρά μόνο οικόσιτων, τα οποία και απελευθερώθηκαν επί τόπου.

Κατά τις εκτιμήσεις του επιστημονικά υπεύθυνου, πιθανόν τα ζώα έχουν εγκαταλείψει τον οικιστικό ιστό της Κοζάνης καθώς τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχουν αναφορές κατοίκων για την εκ νέου παρουσία των ζώων.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες (Αύγουστο & Σεπτέμβριο) και εφόσον υπάρξουν νέες αναφορές για εμφάνιση των άγριων μικρών θηλαστικών, θα ενημερωθεί ο κ. Μπακαλούδης για τον περαιτέρω χειρισμό.

Στις επιχειρήσεις σύλληψης των άγριων θηλαστικών που πραγματοποιήθηκαν το παραπάνω χρονικό διάστημα, συμμετείχαν οι δυο ανωτέρω επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος LIFE ATIAS και προσωπικό του Δασαρχείου Κοζάνης, χωρίς τη συμμετοχή άλλων φορέων.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ATIAS (LIFE18NAT/GR/000430) που ξεκίνησε στις 02-09-2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30-09-2022, έχει ως αντικείμενο την «αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά».

Επικεφαλής του προγράμματος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εταίροι : η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, η ΚΟΜΑΘ και η Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.

 

Μοιραστείτε την είδηση