Ανεπίτρεπτος ο παραγκωνισμός του Κοζανίτη Γεωργίου Λασσάνη από τον λογότυπο του Δήμου Κοζάνης!…Toυ Δημήτρη Κλείδη

4 Min Read

Απ’ αυτήν εδώ τη θέση, στο φύλλο της 16ης Σεπτεμβρίου 2017 του «Χρόνου», είχε διατυπωθεί ο έντονος προβληματισμός και η ξεκάθαρη αντίθεση με την επιλογή του νέου λογότυπου του Δήμου Κοζάνης, που είναι τελείως ακατανόητος, απροσδριόριστος και άσχετος με τον Δήμον!…
Έκτοτε και στο μεσολαβήσαν από τότε μέχρι σήμερα διάστημα, πλείστοι όσοι συμπολίτες ενστερνίσθησαν τις ιδέες με το τί πρέπει να πρεσβεύει ο λογότυπος του Δήμου Κοζάνης, συμφωνούντες απόλυτα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό δημοσίευμα. Εξέφραζαν μάλιστα την πεποίθηση ότι, μετά τις γενόμενες ορθές επισημάνσεις, θα διορθώνονταν όσο εσφαλμένα έγιναν, όταν το θέμα θα έφθανε για συζήτηση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
Στην συνεδρίαση της παρελθούσης Τετάρτης (4 Οκτωβρίου 2017) το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης απεφάσισε, κατά πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση – πλην του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης – να διαφωνεί στην έγκριση του νέου λογότυπου, όπως είχε προαναγγελθεί. Ήδη, κατεχωρήθη ότι η απόφαση αυτή ελήφθη με την ψήφον των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, οι οποίοι ετάχθησαν υπέρ αυτής, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη της πράξεώς τους και συνδέοντας το όνομά τους με αυτήν.
Όμως, η ληφθείσα απόφαση άφησε αναπάντητα ωρισμένα ερωτήματα, όπως: α) Τι συμβολίζει ο νέος λογότυπος; β) Ποιό το όνομα του συμβόλου; γ) Τί σχέση έχει ο λογότυπος αυτός με τον Δήμο Κοζάνης;
Απλή αντιπαράθεση με τον προηγούμενο λογότυπο καταδεικνύει τα τρωτά της ληφθείσης αποφάσεως.
Ιδού, «διά του λόγου το αληθές»: α) Ο προηγούμενος λογότυπος συμβόλιζε την τεράστια προσφορά του Γεωργίου Λασσάνη προς τον τόπον, ενώ ο νέος τι; Με τα γεωμετρικά σχήματα; β) Ο προηγούμενος είχε το ξακουστό ονοματεπώνυμο του Γεωργίου Λασσάνη, ενώ ο νέος τι; Πέραν της ανωνυμίας; γ) Ο προηγούμενος είχε άμεση σχέση με τον Δήμο Κοζάνης, καθόσον ο Γεώργιος Λασσάνης ήταν από τα εκλεκτά τέκτα αυτού, ενώ ο νέος έχει την ίδια σχέση που έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο!…
Είναι προφανές, ότι η απόφαση αυτή είναι διάτρητη και όχι η καλλίτερη, που μπορούσε να ληφθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, κάθε απόφαση μπορεί να ανακληθεί και να ληφθεί η δέουσα. Αρκεί να πρυτανεύει ο λογική, μακρυά από εγωϊστικές τάσεις και πείσματα!… Η παροιμία είναι σοφή: Το γινάτι βγάζει μάτι!…
Άλλωστε, ο καθένας μας, από όποιο «μετερίζι» και αν βρίσκεται, έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την τοπική ιστορία και παράδοση. Όχι να την εξαφανίζει, διότι αυτή είναι ο φάρος, που φωτίζει τις επερχόμενες γενεές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνεται αποδεκτό κάποιο σύγχρονο και νέο. Αρκεί αυτό να μην εξοβελίζει οτιδήποτε παραδοσιακό και σχετιζόμενο με την Κοζάνη!…
Η ιστορία και η παράδοση διδάσκει, καθοδηγεί, συμβουλεύει, αποτρέπει στο να επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα. Βέβαια, ο Θεός συγχωρεί… Η ιστορία ποτέ!…
Πέρα από αυτά, ο Δήμος Κοζάνης είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος του Νομού, με το γνωστό εύρος του και το ανάλογο «πέπλο» του, έτσι ώστε να καλύπτει και εκπροσωπεί και τις νεοπροσαρτηθείσες περιοχές, χάρη στην οικουμενικής αποδοχής μορφή του Γεωργίου Λασσάνη. Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, πρόσωπα, όπως ο Γεώργιος Λασσάνης, ο Φιλικός, ο Ιερολοχιτής, ο Αγωνιστής της επανάστασης, ο στρατιωτικός, ο πολιτικός, ο συγγραφέας, που έγραψε ιστορία εδώ και αλλαχού, από δικές μας ενέργειες, να παραγκωνίζεται στον τόπο της γέννησής του και από μορφή – σύμβολο να καθαιρείται από τον λογότυπο του Δήμου Κοζάνης!…

ΔΗΜ. ΚΛΕΙΔΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση