Ανησυχία για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης εκφράζει ο δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης

6 Min Read

Την έντονη ανησυχία για την τροφοδότηση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας για τα έτη 2019, 2020 και 2021, που είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ απόσυρσης του ΑΗΣ Καρδιάς και λειτουργίας της διασύνδεσης με την Πτολεμαΐδα V θέτει με επιστολή του ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης. Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο κ. Ζαμανίδης επισημαίνει ότι «όπως προβλέψαμε και πλέον καταγράφεται ρητά στην πρόσφατη “ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 – 2027” του ΑΔΜΗΕ, η απόσυρση των μονάδων δημιουργεί κίνδυνο κατά τη διετία 2020-2021, τόσο για την επάρκεια του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, όσο και για την τροφοδοσία των συστημάτων τηλεθέρμανσης. Ειδικότερα στο κεφ. 4.2.3. “Αποσύρσεις Μονάδων” καθώς και στα συμπεράσματα της Μελέτης του ΑΔΜΗΕ αναφέρονται τα εξής:

“Η ένταξη των μονάδων των ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ συνεπάγεται τον περιορισμό της λειτουργίας τους κατά την περίοδο 2016-2023 σε 17.500 ώρες ανά καμινάδα. Με τη συμπλήρωση των ωρών αυτών οι μονάδες αποσύρονται οριστικά.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ Α.Ε., έχει επιλεγεί το σενάριο μειωμένης λειτουργίας, δεδομένου ότι οι μονάδες του Αμυνταίου και οι μονάδες III και IV της Καρδιάς εξυπηρετούν ανάγκες τηλεθέρμανσης.

Ειδικότερα, οι εν λόγω μονάδες προβλέπεται να λειτουργούν σε πλήρη ισχύ για έξι μήνες το χρόνο (15 Οκτωβρίου – 15 Απριλίου) μέχρι την εξάντληση των επιτρεπόμενων ωρών. Βάσει αυτών, εκτιμάται ότι οι μονάδες Καρδιάς και Αμυνταίου θα πρέπει να αποσυρθούν μέχρι το τέλος του 2019.

… Ειδικά για τις μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, για την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης, κατά τους ιδιαίτερα ψυχρούς μήνες είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο μονάδων.

Με βάση τα παραπάνω, για τους σκοπούς της Μελέτης Επάρκειας, γίνονται οι ακόλουθες υποθέσεις:

– Μονάδα III του ΑΗΣ Καρδιάς: λειτουργία κατά την περίοδο 15 Οκτωβρίου έως τέλος Μαρτίου

– Μονάδα IV του ΑΗΣ Καρδιάς: λειτουργία κατά την περίοδο 1 Δεκεμβρίου έως 15 Απριλίου

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω υποθέσεις, οι μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου και οι μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς αναμένεται να έχουν εξαντλήσει τις υπολειπόμενες ώρες μέχρι το τέλος του 2019.

… Η αύξηση των τιμών των δεικτών αξιοπιστίας κατά τη διετία 2020-2021, ανεξαρτήτως υποθέσεων, οφείλεται στην σχεδόν ταυτόχρονη απόσυρση των μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου (τέλος 2019, αρχές 2020).

… Η ταυτόχρονη απόσυρση των μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου δημιουργεί κίνδυνο για την επάρκεια του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής κατά τη διετία 2020-2021, καθώς ο δείκτης LOLE αυξάνει σημαντικά… Η αναμενόμενη ένταξη της νέας μονάδας Πτολεμαΐδας V στις αρχές του 2022 φαίνεται τα αντισταθμίζει την απώλεια των μονάδων των ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αμυνταίου…”

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας:

– Η ζήτηση θέρμανσης στην Πτολεμαΐδα δεν είναι 6 μήνες, όπως υποθέτει η παραπάνω Μελέτη, αλλά υπερβαίνει τους 7 μήνες ετησίως, διότι η περίοδος θέρμανσης διαρκεί από 1 Οκτωβρίου ως 10 Μαΐου, δηλαδή πλέον των 220 ημερών ετησίως (Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος τελευταίας δεκαετίας: 1-15 Οκτωβρίου: 14,1 oC και 1-10 Μαΐου: 14,7 oC). Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρόνος απόσυρσης των μονάδων Καρδιά 3 και 4 συμπιέζεται περαιτέρω, νωρίτερα από το τέλος του 2019.

– Η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας παρέχει θέρμανση στο σύνολο της πόλης, δηλαδή σε 3.945 κτίρια (15.544 χώρους/διαμερίσματα-νοικοκυριά) μεταξύ των οποίων και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης (Σχολεία, Νοσοκομείο, Κολυμβητήριο κλπ.). Η μέγιστη θερμική ισχύς των συνδεδεμένων κτιρίων ανέρχεται σε 207,95 MWth και με ετεροχρονισμό 65% η παρεχομένη ισχύς από τον ΑΗΣ Καρδιάς, τον Λέβητα εφεδρείας -αιχμής και τους εναποθηκευτές της ΔΕΤΗΠ είναι 135 MWth, επομένως τα μεγέθη της θερμικής ζήτησης δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν χωρίς τον ΑΗΣ Καρδιάς, από τυχόν εναλλακτικές μονάδες βάσης (πετρελαίου κλπ.), που δεν διατίθενται.

– Ο λέβητας εφεδρείας-αιχμής της τηλεθέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο καλύπτει μέρος του θερμικού φορτίου (25 MWth), για ολιγόωρη συμπλήρωση των αιχμών ζήτησης ή βλαβών των μονάδων ης ΔΕΗ και όχι για παρατεταμένη, πολύμηνη λειτουργία διότι δεν αποτελεί μονάδα βάσης. Ο συστατικός λόγος της τηλεθέρμανσης είναι η λιγνιτική συμπαραγωγή θερμότητας από μονάδες της ΔΕΗ και όχι από Λέβητες.

– Δεν θεωρείται τεχνικοοικονομικά εφικτό να κατασκευαστούν άμεσα και να λειτουργήσουν λέβητες πετρελαίου ανάλογης ισχύος με την αποσυρόμενη του ΑΗΣ Καρδιάς, που θα λειτουργούσαν ως βάση για την παροχή θέρμανσης στο σύνολο της πόλης κατά τις χειμερινές περιόδους 2019 – 2020 – 2021, ενώ, διαχρονικά, δεν καταγράφηκαν άλλες λύσεις εναλλακτικής τροφοδοσίας, κατάλληλες για τα μεγέθη της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.

Προ του προφανούς παραπάνω αδιεξόδου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμό και τις ενέργειές σας, που θα εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, ώστε να ενημερώσουμε το κοινό για την έμπρακτη αποφυγή των κινδύνων διακοπής παροχής τηλεθέρμανσης».

Μοιραστείτε την είδηση