Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής,Γρηγόρης Τζουμερκιώτης: Βελτίωση συνθηκών, προσαρμογή, αύξηση παιδιών και πόρων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

5 Min Read

Ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής του Δήμου Κοζάνης, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας των υπαρχόντων βρεφονηπιακών σταθμών, αλλά και της δημιουργίας νέων και σύγχρονων δομών, στη βάση της διάγνωσης των υφιστάμενων αναγκών, υπήρξε προτεραιότητα για την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και της δημοτικής αρχής.

Ανάμεσα στους αρχικούς στόχους της προσπάθειας ήταν:

H βελτίωση των κτιριακών υποδομών

H πλήρης προσαρμογή της λειτουργίας τους στις προδιαγραφές του επικαιροποιημένου πλαισίου αδειοδότησης,

H  ένταξη των παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ώστε να αντληθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

H  κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων αναγκών των οικογενειών, με έμφαση στα βρέφη, όπου καταγραφόταν η μεγαλύτερη αδυναμία της προσχολικής αγωγής και υπήρχαν τα περισσότερα παράπονα των εργαζόμενων γονέων που δεν είχαν τη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών τους.

Σήμερα, φτάνοντας στο τέλος αυτής της προσπάθειας και αξιολογώντας τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν, καταφέραμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει.

Πιο συγκεκριμένα :

1.         Προσαρμογή των  λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κοζάνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

Οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες (προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.)  αποσκοπούσαν στην προσαρμογή των κτιρίων (κτηριακά και υλικοτεχνικά) στα οποία στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί  του Δήμου Κοζάνης στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορούσαν σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.        Ίδρυση και λειτουργία του βρεφικού σταθμού με την επωνυμία «Βρεφικός Σταθμός Νέας Καρδιάς-Κοίλων Δήμου Κοζάνης» με τη δημιουργία δύο τμημάτων 12 και 8 βρεφών αντίστοιχα.

3.        Ίδρυση και λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΖΕΠ Κοζάνης, ο οποίος είναι κατασκευαστικά σύμφωνος με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενσωματώνει τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μειώνοντας σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα του κτηρίου. Παράλληλα, διαθέτει όλες τις κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη φιλοξενία των νηπίων και των βρεφών.  Η δυναμικότητα του σταθμού είναι 31 παιδιά συνολικά,  22 νήπια και 9 βρέφη. Προβλέπεται σίτιση καθώς και μεταφορά από και προς τον βρεφονηπιακό σταθμό με σχολικό λεωφορείο. 

4.        Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.2021/2022 για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.  Συγκεκριμένα:

Ένταξη του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοζάνης δυναμικότητας 75 νηπίων με παροχή σίτισης και προσφορά θέσεων σε κατόχους voucher.

Ένταξη του Β΄ Παιδικού Σταθμού Κοζάνης δυναμικότητας 50 νηπίων με παροχή σίτισης και προσφορά θέσεων σε κατόχους voucher.

Ένταξη του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοζάνης δυναμικότητας 75 νηπίων με παροχή σίτισης και προσφορά θέσεων σε κατόχους voucher.

Ένταξη του Παιδικού Σταθμού Τετραλόφου Κοζάνης δυναμικότητας 25 νηπίων με παροχή σίτισης και προσφορά θέσεων σε κατόχους voucher.

Ένταξη του Α΄ Βρεφικού Σταθμού Κοζάνης δυναμικότητας 12 βρεφών από 1,5 ετών έως 2,5 ετών με παροχή σίτισης, σε κατόχους voucher και με προσδιορισμό ποσοστού επί τις 100%.

Ένταξη του Γ΄ Βρεφικού Σταθμού Κοζάνης δυναμικότητας 12 βρεφών από 1,5 ετών έως 2,5 ετών με παροχή σίτισης, σε κατόχους voucher και με προσδιορισμό ποσοστού επί τις 100%.

Ένταξη του Βρεφικού Σταθμού Νέας Καρδιάς – Κοίλων που φιλοξενεί βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών με παροχή σίτισης, σε κατόχους voucher και με ποσοστό συμμετοχής έως 100%.

5.        Ενεργειακή αναβάθμιση του Β΄ Παιδικού Σταθμού.

6.        Ενεργειακή αναβάθμιση του Βρεφικού Σταθμού Ν. Καρδιάς -Κοίλων.

Με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η συμμετοχή και η εκ νέου επέκταση του Δήμου Κοζάνης στο νέο ενοποιημένο  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην κατηγορία Α1 Βρέφη (από 2 μηνών έως 2,5 ετών) και στην κατηγορία Α2 Προνηπιακό (από 2,5 ετών έως της εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση) είχε ως αποτέλεσμα:

·      Την ολοένα αυξανόμενη προτίμηση των γονέων για την φιλοξενία των παιδιών τους, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης.

·      Την αύξηση του αριθμού των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης.

·      Την ενίσχυση των τμημάτων  των βρεφονηπιακών σταθμών  και την ομαλοποίηση της λειτουργίας τους ,δηλαδή το όφελος της αύξησης και  της παραμονής και φιλοξενίας  των παιδιών, που χάνονταν χρόνο με το χρόνο, φεύγοντας σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

·      Την αύξηση των εσόδων  του Δήμου Κοζάνης από τη συμμετοχή στο  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., διότι τα έσοδα από τα τροφεία των Παιδικών σταθμών ήταν πολύ χαμηλά σε σχέση με τα έξοδα λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των σταθμών.

Μοιραστείτε την είδηση