Αντιμέτωποι με την απολιγνιτοποίηση της περιοχής, του Γρίβα Κωνσταντίνου Πολ. Μηχανικού

3 Min Read

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο διακρίνεται μια αναστάτωση στην Τοπική Κοινωνία σε σχέση με την “απολιγνιτοποίηση” της ΔΕΗ που έχει εξαγγελθεί διά στόματος του πρωθυπουργού, εντελώς ξαφνικά χωρίς καμία διαβούλευση με τοπικούς παράγοντες.
Η Τοπική Κοινωνία εκτός της αναστάτωσης διερωτάται έντρομη τι ακριβώς θα συμβεί και πιο επιτέλους θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης που αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Παρά την κατάσταση αυτή ωστόσο δεν συμμετέχει ενεργά στις οποίες διαβουλεύσεις και ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώνονται στην περιοχή μας που αφορούν εμάς τους ίδιους αλλά και το μέλλον των παιδιών μας, περιμένοντας λύσεις που θα επιβληθούν από “επάνω”.
Πολλές ιδέες κατατίθενται από διάφορους ιδιώτες αλλά και φορείς της περιοχής(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕ, Επιμελητήρια) σχετικά με δράσεις οι οποίες απλώς καταγράφονται χωρίς όμως να υπάρχει ένας Οργανισμός, Υπηρεσία ή φορέας που θα αναλάβει την επεξεργασία, τεκμηρίωση και αξιολόγηση αυτών των προτάσεων – ιδεών.
Από την ‘άλλη μεριά κυβερνητικοί φορείς φαίνεται να αναλαμβάνουν, ερήμην των Τοπικών Κοινωνιών, να καταθέσουν προτάσεις που θα αφορούν το μέλλον της περιοχής μας.
Επειδή το πρόβλημα αυτό υπερβαίνει την δυνατότητα λύσης του καθενός μας, αφού είναι πολύ μεγαλύτερο και που αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια, θα πρότεινα να ανατεθεί η όλη μελέτη – εγχείρημα σε μία από τις παγκόσμιες μελετητικές εταιρείες τύπου MAC, KINSEY, p.w.c., Eynsty, Young οι οποίες έχουν το κύρος την γνώση, αλλά και την εμπειρία ανάλογων περιπτώσεων για να:
• Αποτιμήσουν το ολικό κόστος και την επίπτωση της “απολιγνιτοποίησης” της περιοχή μας.
• Αναζητήσουν τις πηγές χρηματοδότησης από κρατικούς φορείς αλλά και να διερευνήσουν την δυνατότητα επιπλέον χρηματοδοτήσεων.
• Κατανείμουν τα χρήματα σε δράσεις – έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό.
• Αναζητήσουν προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε συγκριμένους κλάδους, αφού αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μέσω αναλύσεων χωριστά για κάθε περίπτωση.
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι εταιρείες αυτές έχουν τις διασυνδέσεις με κεφάλαια τα οποία «διψούν» για επενδύσεις αφού οι εταιρείες αυτές αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια των επενδύσεων τους.
Με την μελέτη αυτή θα “υποχρεώσουμε” την κεντρική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τα πορίσματα – συμπεράσματα της και δεν θα αποτελούμε έρμαιο των αποφάσεων τους.
Εννοείται ότι η μελέτη αυτή θα ενσωματώνει και τις υπάρχουσες ιδέες που έχουν κατατεθεί και θα αποτελεί τον μπούσουλα της Περιφέρειας για μελλοντικά προγράμματα που θα υπερβαίνουν την θητεία μιας Περιφερειακής Αρχής καθιστώντας ίσως την Περιφέρεια μας πρωτοπόρο και πρωταγωνιστή στον 21 αιώνα.

Μοιραστείτε την είδηση