Απάντηση της ΔΕΥΑΚ στην ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ για το 80%

6 Min Read


Έκπληξη και ερωτήματα μας προκάλεσε η ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας σχετικά με το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού, την επιβολή του οποίου κρίνει ως “…εσφαλμένη και χωρίς νόμιμο έρεισμα, αφού δεν έχει παραταθεί για το τρέχον διάστημα με κάποιο νόμο”!

Θέλουμε να πιστεύουμε πως εκ παραδρομής, το Δ.Σ. του ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο απαρτίζεται και από νομικούς, δεν έχει λάβει γνώση του Ν.4483/31-7-2017, στο οποίο αναφέρεται ρητά απόφαση για την επιβολή του 80% και αναγνωρίζει πως οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΔΕΥΑ στους ευαίσθητους και καίριους τομείς ύδρευσης & αποχέτευσης θα πρέπει να υπακούν στη λογική της ανταποδοτικότητας (ισοσκελισμός εσόδων- εξόδων).

- Advertisement -

Με βάση αυτό το Νόμο, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (αρ. απ. 216/2017), ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης (αρ. απ. 124/2018) και επικύρωσε η ελεγκτική αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας (με τις αποφάσεις αρ. 40761/2018 & 52426/2018, αντιστοίχως).

Θεωρούμε συνεπώς πως η αναφορά σε απουσία “νομικού ερείσματος” είναι παντελώς αβάσιμη.

Στην ίδια ανακοίνωση του το ΚΕΠΚΑ ζητά ουσιαστικά την ομογενοποίηση των ΔΕΥΑ της Δυτικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική τους, επικαλούμενο την κατάργηση του 80% από κάποιες ΔΕΥΑ.

Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως ο Ν.4483/31-7-2017΄στο άρθρο 25, παρ. 4 προβλέπει ότι “Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.”

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης ακολουθώντας το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου πήρε και την ανάλογη απόφαση για την τιμολογιακή της πολιτική, γι’ αυτό και έλαβε την ανάλογη έγκριση νομιμότητας. Γνωρίζει το ΚΕΠΚΑ αν άλλες αποφάσεις που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση έχουν πάρει την αναγκαία έγκριση νομιμότητας;

Θέλοντας το ΚΕΠΚΑ όμως να ¨τεκμηριώσει¨ την άποψη που εκθέτει στην ανακοίνωση του, πέφτει και σ’ ένα άλλο σοβαρό, κατά τη άποψη μας, ατόπημα κάνοντας λόγο για “δήθεν έργα υποδομής και επέκτασης του δικτύου”.

Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη αναφορά θίγει κατάφορα την Επιχείρηση και επιχειρεί να δημιουργήσει στρεβλή εντύπωση στους καταναλωτές της, οι οποίοι όμως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τεράστιο μέγεθος των έργων που υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί η ΔΕΥΑΚ από την ημέρα της ίδρυσης της.

Έργα για τα οποία επενδύθηκαν πάνω από 170 εκατομμύρια ευρώ, σε ιστορικές τιμές, με τα μισά και παραπάνω να αφορούν έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και βιολογικών καθαρισμών.

Έτσι εξηγούνται τα 1.000.000, περίπου, μέτρα δικτύων ύδρευσης, οι 98 πηγές και γεωτρήσεις, τα 24 αντλιοστάσια νερού και οι 67 υδατοδεξαμενές, τα 700.000, περίπου, μέτρα δικτύων αποχέτευσης, τα 7 αντλιοστάσια λυμάτων και οι 3 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων- Βιολογικοί Καθαρισμοί. Έργα που εξυπηρετούν τις 63 δημοτικές και τοπικές κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου Κοζάνης, παρέχοντας προς όλους τους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Το ότι το σύνολο των υποδομών και πολλών έργων είναι υπόγεια δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν.

Σε ό,τι αφορά την απλουστευτική και άκρως προσβλητική εκτίμηση του ΚΕΠΚΑ πως η Επιχείρηση αναζητά την επίλυση των “οικονομικών της προβλημάτων” μέσω της επιβάρυνσης των καταναλωτών, μπορεί μόνο να αποδοθεί σε πλήρη άγνοια των κανόνων οικονομικής διαχείρισης, ταμειακής ρευστότητας και τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που διέπουν τη λειτουργία μιας Δημοτικής Επιχείρησης όπως η ΔΕΥΑΚ. Κανόνες που δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση ¨συμψηφισμούς¨, σαν αυτούς που επικαλείται, καθώς είναι γνωστό πως το 80% όχι μόνο δεν επαρκεί για να καλύψει το κόστος των έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού που υλοποιεί διαρκώς η ΔΕΥΑΚ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζεται να το καλύπτει με έσοδα της που προέρχονται από άλλες πηγές (τηλεθέρμανση).

Και επειδή το ΚΕΠΚΑ καταλήγει στην ανακοίνωση του πως το νερό είναι “κοινωνικό αγαθό”, γι’ αυτό η ΔΕΥΑΚ φροντίζει έτσι ώστε αυτό το κοινωνικό αγαθό να φτάνει σε όλους όπου και αν κατοικούν, ακόμα και στους πιο μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς στην αναγκαία ποσότητα και στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και αξιολογώντας το γεγονός πως μεγάλες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, ομόφωνα πήρε και τις εξής αποφάσεις:

– Την επέκταση του Κοινωνικού Τιμολογίου της Επιχείρησης που πλέον εκτός των ΑΜΕΑ και των ανέργων συμπεριλαμβάνει και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

– Τη ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών με ένα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα αποπληρωμής, του οποίου η διάρκεια φτάνει τους 100 μήνες (πάνω από 8 χρόνια).

Ελπίζουμε πως με την απάντηση μας αυτή το ΚΕΠΚΑ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για όλα όσα θίγει η ανακοίνωση.

Τέλος, έχουμε ήδη καλέσει εντός της επόμενης βδομάδας τα μέλη του ΚΕΠΚΑ σε συνάντηση ώστε να τους ενημερώσουμε αναλυτικά για όλα τα σχετικά θέματα αλλά και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της επιχείρησης με αποτελεσματικό, πλην όμως κοινωνικά υποφερτό τρόπο.

Από τη ΔΕΥΑΚ

Μοιραστείτε την είδηση