Απάντηση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας στην κα Ζεμπιλιάδου: Δεν υπάρχει «λαγός» κάτω από το καπέλο, κ. Ζεμπιλιάδου

22 Min Read

Με μια αξιοθαύμαστη επιμονή στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας  και με τη σιγουριά του «μάγου» που θα βγάλει το λαγό από το άδειο καπέλο, η  κ. Ζεμπιλιάδου συνεχίζει την περιπλάνησή της ως άλλη Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.

Μόνο που στην περίπτωση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Τουρισμού «Κερνάμε Ελλάδα» δεν υπάρχουν ούτε θαύματα, ούτε κόλπα, ούτε τρικ. Όπως εκτενέστατα απάντησε η Εταιρεία Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όλα έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  της ισχύουσας  νομοθεσίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

- Advertisement -

Το κίνητρο της διοργάνωσης εκ μέρους της Εταιρείας Τουρισμού ήταν η προβολή των ποιοτικών προϊόντων μας και η δυνατότητα των επιχειρήσεων της περιοχής να τα παρουσιάσουν στο κοινό, ενώ τα αποτελέσματα συνέβαλαν στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης της τοπικής εμπορικής βάσης των επιχειρήσεων και στην ανάδειξη νέων προϊόντων και τουριστικών προορισμών.

Αν κάτι πρέπει όλους να μας στεναχωρεί είναι που δεν ξεκινήσαμε ακόμα πιο νωρίς ως Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας την προσπάθεια εδραίωσης του φεστιβάλ που μόνο οφέλη έχει να δώσει. Λυπούμαστε ιδιαίτερα αν στεναχωρούμε την επικεφαλής της ελάσσονας αντιπολίτευσης  με την έως τώρα επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας Τουρισμού.

Φαίνεται ότι η μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος της ενοχλεί ορισμένους που με τις πρακτικές τους οδήγησαν τη χώρα στην καταβαράθρωση και την υπερχρέωσή της.

Κατά τα άλλα περισσότερες διευκρινίσεις για το όλο θέμα θα δοθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, τον απόλυτα ενδεδειγμένο χώρο συζήτησης και άσκησης δημοκρατικού ελέγχου.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας δημοσιεύουμε και την αναλυτική απάντηση που ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου δόθηκε στην κυρία Ζεμπιλιάδου από την Εταιρεία Τουρισμού μέσω του γραφείου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

 

12/12/2016

 

Απάντηση στην ανακοίνωση της παράταξης «Ελπίδα»

για το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού «Κερνάμε Ελλάδα»

 

Η κα. Ζεμπιλιάδου, λίγες μέρες μετά την λήξη του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού με την επωνυμία «Κερνάμε Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, κατέθεσε ερώτηση στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς και άλλα ερωτήματα για διάφορες δράσεις, οι οποίες, άλλες αφορούσαν την Περιφερειακή αρχή και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, και άλλες όχι. Συγχρόνως, απαξιώνοντας το κορυφαίο θεσμικό όργανο της Περιφέρειας μας και προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις, επέλεξε πριν την κατάθεση του συγκεκριμένου ερωτήματος στον Πρόεδρο του ΠΣ αλλά και πριν λάβει τις αντίστοιχες απαντήσεις, να το δημοσιοποιήσει στα τοπικά ΜΜΕ.

Εμείς με τη σειρά μας, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες  και απαντώντας μια προς μια τις ερωτήσεις της  επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης σας καταθέτουμε τα παρακάτω.

 

 

Ως προς τη διαδικασία ανάθεσης της διοργάνωσης στην Εταιρεία Τουρισμού

Η ανάθεση της οργάνωσης και διεξαγωγής του Φεστιβάλ στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας (αρχικού προϋπολογισμού 30.000 € πλέον ΦΠΑ), έγινε με την με αριθμό 233/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7Φ7Υ7 ΛΨ- ΔΥΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με την παραπάνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας να κινήσει τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης του Φεστιβάλ, μέχρι την οριστική ένταξη αυτού στο Ε.Α.Π. 2012 – 2016 της Π.Ε. Κοζάνης.

 

Κατά την συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 30-09-2016, η κ. Ζεμπιλιάδου απείχε.

Στη συνέχεια με την με αριθμό 243/10-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΞΥ47ΛΨ-ΡΡΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε η ένταξη του έργου (Φεστιβάλ) στο Ε.Α.Π. 2012 – 2016 της Π.Ε. Κοζάνης.

 

Κατά την συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 10-10-2016, η κ. Ζεμπιλιάδου, όχι μόνον δεν ήταν αρνητική, αλλά αντιθέτως συμφώνησε με την διοργάνωση του Φεστιβάλ, επικρότησε την ανάθεση του στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, πλην όμως δήλωσε την ένστασή της για την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού, στον οποίο θα έπρεπε, κατά την άποψη της, να ενταχθεί και καταψήφισε την ένταξή του στο Ε.Α.Π. 2012 – 2016 της Π.Ε. Κοζάνης.

 

 

Ως προς τη σκοπιμότητα του Φεστιβάλ

Η άγρια δοκιμαζόμενες από την κρίση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και η τεράστια ανεργία – που ακόμη και το 2009 ξεπερνούσε κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο – αποτελούν τα κυρίαρχα προβλήματα, κληροδότημα εγκληματικών στρατηγικών του παρελθόντος, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ως Περιφερειακή Αρχή αλλά και ως κοινωνία συνολικά. Κυρίες και κύριοι, προφανώς και η Ρώμη δε χτίστηκε σε μια μέρα.

Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αξιοποιώντας τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρέχουν, η πληθώρα των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων και το εξαιρετικό τουριστικό και πολιτιστικό απόθεμα της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε αυτή να καταστεί σταδιακά ένας σημαντικός γαστροτουριστικός προορισμός όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και τον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης.

Το πρώτο βήμα προς την πραγμάτωση αυτού του στόχου αποτελεί η θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας παρέχοντας κατ’ αρχήν, ένα βήμα από το οποίο οι μικρές και πολύ μικρές αγροδιατροφικές και τουριστικές ποιοτικές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της χώρας συνολικά, θα μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πριν απ όλα στο κοινό της Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια, ευρύτερα στο Ελλαδικό και Νοτιοευρωπαϊκό κοινό.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται λοιπόν το Φεστιβάλ με σκοπό την προβολή και ενίσχυση των ποιοτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αρχικά της τοπικής μας παραγωγής με τη δημιουργία ισχυρής τοπικής εμπορικής βάσης σε επίπεδο Περιφέρειας για τις μικρές και πολύ μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, αλλά και τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, οι οποίες, είτε αδυνατούν να εισέλθουν στον ανταγωνισμό των μεγάλων αγορών Αθήνα – Θεσσαλονίκη, λόγω μεγέθους (αγροδιατροφικές), είτε δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές κατ’ αρχήν στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ξενοδοχεία – επισιτισμός).

 

Παράλληλα, στηρίζει την ανάδειξη και προβολή νεοεισερχομένων προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος (πχ. Άργος Ορεστικό, Δεσκάτη, Άνω Βόϊο) της Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Ως προς τη φιλοξενία των δημοσιογράφων

Η επιλογή, ο αριθμός και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φιλοξενούμενων, αποτελούν επιλογή του Ε.Ο.Τ που ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς τους στην περιοχή και όχι της Περιφέρειας ή της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

Η αποστολή των ξένων προσκεκλημένων που περιλάμβανε δημοσιογράφους, αλλά και σεφ είχε στόχο να δώσει προστιθέμενη αξία στο Φεστιβάλ, αλλά και να συμβάλλει στην προώθηση του γαστρονομικού και τουριστικού προϊόντος στις γείτονες χώρες.

Με τη συνδρομή, μάλιστα, των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων που αντιλαμβάνονται καλύτερα από όλους την χρησιμότητα των δράσεων φιλοξενίας, δεν υπήρξε η παραμικρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

 

Ως προς την επωνυμία της διοργάνωσης

 

Η διοργάνωση ανά την Ελλάδα αντίστοιχων εκδηλώσεων από διάφορους οργανωτές, με την επωνυμία “ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ”, αποτέλεσε το ερέθισμα για εμάς, ώστε να προχωρήσουμε στην διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού στην Κοζάνη. Ο τίτλος “ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ” επελέγη, διότι πέρα από το ολοκληρωμένο μήνυμα που μεταφέρει, προσδίδοντας σημειολογική και γεωγραφική ευρύτητα στο εγχείρημα, δεν αποτελεί κατοχυρωμένο τίτλο με βάση τον κατάλογο της Γ.Γ. Εμπορίου και για τον λόγο αυτό υιοθετήθηκε, ως τίτλος του Φεστιβάλ, τόσο από εμάς, όσο και από άλλες Περιφέρειες και Δήμους, που διοργάνωσαν παρόμοιες εκδηλώσεις.

 

Τον διαγωνισμό για την διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Τουρισμού “ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ” στην Κοζάνη, διεκδίκησε και κέρδισε η εταιρεία REPOSITION STRATEGY,  μετέχοντας σε ένα καθ’ όλα διαφανή διαγωνισμό, που προκήρυξε και ολοκλήρωσε η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, τηρώντας πλήρως και επακριβώς τους όρους της νομιμότητας και της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Ως προς τις συμμετοχές στο 7ο AGRO QUALITY FESTIVAL

Κανένας φορέας της Περιφέρειας δεν συμμετείχε σε διοργάνωση εταιρείας υπό την επωνυμία “ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ”, διότι απλά τέτοια εταιρεία δεν υφίσταται.Το AGRO QUALITY FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία ΕΟΣΣ.

Παρατήρηση: από τις 51 επιχειρήσεις και Δήμους που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ, μόνο λίγες συμμετείχαν και στο 7ο AGRO QUALITY FESTIVAL στον Πειραιά, διότι προφανώς έκριναν ότι δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για μια εξωστρεφή στρατηγική προώθησης αυτού του επιπέδου, αλλά αντίθετα επιθυμούν, όπως έδειξαν στην πράξη να εδραιωθούν αρχικά στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας μια ισχυρή εμπορική βάση. Σε ότι αφορά την ανάδραση από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Φεστιβάλ μόνο θετικές γνώμες διατυπώθηκαν από την πλευρά τους μαζί με ορισμένες καίριες και επικοδομητικές παρατηρήσεις που φυσικά αποτελούν για εμάς πολύτιμη βοήθεια.

 

 

Ως προς τη στήριξη από τον ΕΟΤ

 

Η στήριξη του Φεστιβάλ από τον Ε.Ο.Τ, αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάδειξη του τουριστικού και γαστρονομικού αποθέματος των Ελληνικών Περιφερειών και ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων, που όμως διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

 

Ως προς τις δαπάνες της Περιφέρειας σε ανάλογες δράσεις

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε και συμμετείχε το τελευταίο εξάμηνο, με ίδιες δαπάνες ή και συμμετοχή του ΕΟΤ, στις παρακάτω (3) τρεις δράσεις:

 

1) Ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) Ρώσων δημοσιογράφων στην Δυτική Μακεδονία σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του Έτους 2016 Ελλάδος στη Ρωσία (10-15/10/2016, ΠΔΜ) με κόστος για την ΠΔΜ 5.800,00 πλέον ΦΠΑ €. Το συγκεκριμένο ταξίδι εξοικείωσης, όπως και άλλα τέσσερα που είχαν προηγηθεί, έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Έτους 2016 Ελλάδος στη Ρωσία, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού.

(Το αριθμ. 124508/781/16.09.2016 αίτημα έγκρισης δαπάνης προς την Οικονομική Επιτροπή, Πρακτικό 39ης Οικ. Επιτροπής – αποφ. 1742/ 16)

 

2) Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Τουρισμού «Κερνάμε Ελλάδα» (11-13/11/2016, Κοζάνη, με τη συμμετοχή του ΕΟΤ) με τελικό κόστος για την Π.Δ.Μ. Μετά την οριστική παραλαβή του 26.268,27 € πλέον ΦΠΑ.

 

3) 32η Διεθνής Τουριστική έκθεση Philoxenia, 18-20/11/2016, Θεσ/νίκη (Πρακτικό 45ης Οικ. Επιτροπής – αποφ. 2022/16), με κόστος για την ΠΔΜ 7123,60 € πλέον ΦΠΑ  για την ενοικίαση χώρου και την κατασκευή του περιπτέρου και 880,00 € πλέον ΦΠΑ για την γαστρονομική εκδήλωση, που υλοποιήθηκε στο χώρο της έκθεσης.

 

 

Ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας του Φεστιβάλ

 

Η διαφάνεια αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Περιφερειακής Αρχής και η συγκεκριμένη προκήρυξη έτυχε της ανάλογης δημοσιοποίησης, με αποτέλεσμα να υποβληθούν τρεις προσφορές συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και να αναζητηθούν τα τεύχη δημοπράτησης από τέταρτο ενδιαφερόμενο, ο οποίος τα έλαβε άμεσα.

Σε καμία περίπτωση δεν προεξοφλήθηκε, ούτε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ούτε η απόφαση της Επιτροπής παρακολούθησης του ΕΑΠ.

Με δεδομένη την πρόθεση της Περιφέρειας να διοργανώσει, για πρώτη φορά, ένα γαστροτουριστικό φεστιβάλ, ζητήθηκε προκαταβολικά (Έγγραφο Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 129255/3282/26.09.2016) – ώστε σε περίπτωση θετικής απάντησης να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την διεκπεραίωση του αιτήματος – η συνδρομή του ΕΟΤ, τόσο σε επικοινωνιακό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Προς επίρρωση των παραπάνω, όπως καλά γνωρίζετε, η απόφαση έγκρισης της εν λόγω δαπάνης από τον ΕΟΤ έλαβε Α.Π. 11496 στις 10/11/2016, μια ημέρα πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ. Άρα μάλλον σωστά και έγκαιρα  έγιναν οι επαφές με τον ΕΟΤ.

Πέρα από την πλήρη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και δημοσιότητας από την Εταιρεία Τουρισμού, το εξειδικευμένο και απαιτητικό αντικείμενο του έργου (κατασκευή υποδομών, διοργάνωση φεστιβάλ και κυρίως η πραγματοποίηση του γαστρονομικού εγχειρήματος) ήταν αυτό που, εξ αντικειμένου, περιόριζε την δυνατότητα πολλών επιχειρήσεων να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την ανάληψη της διοργάνωσης και όχι η μικρή ή μεγαλύτερη διάρκεια των προθεσμιών ή η πρόθεση αποκλεισμού πιθανών αναδόχων, όπως ισχυρίζεστε.

 

Ως προς την επιλογή να είναι διοργανώτρια η Εταιρεία Τουρισμού

 

Η ανάθεση της οργάνωσης και διεξαγωγής του Φεστιβάλ στην Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, έγινε με την με αριθμό 233/10-10-2016 (ΑΔΑ: 7Φ7Υ7ΛΨ-ΔΥΖ του Περιφερειακού Συμβουλίου, με σκοπό την ουσιαστική αξιοποίηση της ως εργαλείου προώθησης του τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας, θέση που και εσείς έχετε συχνά υποστηρίξει και όχι για την αποφυγή της διαφάνειας και του ελέγχου, όπως αναληθώς ισχυρίζεστε, μιας και τηρήθηκαν όλοι οι όροι διαφάνειας και δημοσιότητας, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν τη διοργάνωση αναλάμβανε η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, δηλαδή ανάρτηση της προκήρυξης για δώδεκα (12) ημέρες τόσο στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Καστοριάς / ΕΤΔΥΜΑ με το αντίστοιχο αποδεικτικό ανάρτησης, όσο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας Τουρισμού, ενώ άμεσα διατέθηκαν τα τεύχη της προκήρυξης σε όσους τα αναζήτησαν.

 

 

Ως προς τις ποσότητες των αναλωσίμων υλικών

Σχετικά με τις ποσότητες των αναλωσίμων (χαρτοπετσέτες και οδοντογλυφίδες και λοιπών υλικών) εκτιμήθηκε πως οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα μπορούσαν να υπερβούν τις 10.000 σε αντίθεση με τις προηγούμενες αναιμικές προσπάθειες τοπικού χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά για το κόστος των εν λόγω υλικών μπορείτε να διαπιστώσετε το μέγεθος της “σπατάλης” κάνοντας μια σύντομη έρευνα αγοράς.

Σε ότι αφορά τον αριθμό των φυλλαδίων θεωρούμε ότι είναι σχετικά μικρός, δοθέντος ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί, το κοινό της Π.Δ.Μ όσο και των όμορων νομών.

 

Ως προς τις δαπάνες ηχητικής κάλυψης και coffee break

 

Η διαφημιστική προβολή αποτελούσε τμήμα της σύμβασης και πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο. Η καθυστερημένη απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον ΕΟΤ (10/11/ 2016), η οποία συνέπεσε με την υπογραφή της σύμβασης (10/11/ 2016) μας υποχρέωσε να συμπεριλάβουμε στο περιεχόμενό της και μια μικρότερη από την αρχικά προεκτιμημένη δαπάνη για τα οπτικοακουστικά μέσα ύψους 1.000. Με δεδομένο ότι η δαπάνη των οπτικοακουστικών μέσων αναλήφθηκε από τον ΕΟΤ, η δαπάνη των 1.000€ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με ισόποση μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος στον ανάδοχο.

Σε ότι αφορά το coffee break αποτέλεσε μια επιπλέον παροχή του ΕΟΤ, την οποία και ο ίδιος ανέθεσε, όπως είχε την ευχέρεια και όπως καλά γνωρίζετε, με βάση και την απόφαση έγκρισης δαπάνης ΕΟΤ (Α.Π. 11496/10.11.2016,παρ. 30, 31, 32), την οποία και επικαλείστε.

 

Ως προς το κόστος συμμετοχής των εκθετών

Τόσο το αίτημα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο και η συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Τουρισμού και και του αναδόχου αφορούσε ρητά στην διοργάνωση του γαστρονομικού κομματιού του Φεστιβάλ και στην δημιουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ και συγκεκριμένων κατασκευών που θα φιλοξενούσαν τις δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά, τόσο στο τεύχος δημοπράτησης, όσο και στην συναφθείσα σύμβαση.

Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοήθηκε η δωρεάν συμμετοχή των εκθετών, δοθέντος ότι αυτό θα δημιουργούσε επιπλέον κόστος για την Περιφέρεια και αδυναμία επιλογής των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Αυτό που η Περιφέρεια μπορούσε να κάνει ήταν να μην υπάρχει εισιτήριο για τους πολυάριθμους επισκέπτες σε αντίθεση με ότι συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες διοργανώσεις και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο να διατηρήσει στο χαμηλότερο δυνατό ύψος το τίμημα συμμετοχής στο Φεστιβάλ για τους συμμετέχοντες, καθώς και στη δωρεάν διάθεση από τον ανάδοχο ενός αριθμού περιπτέρων σε φορείς και συλλόγους.

Το κόστος συμμετοχής για τους εκθέτες (26,6 €/τ.μ. με το ΦΠΑ, δλδ 160€/περίπτερο 6 τ.μ. με το ΦΠΑ) ήταν το ελάχιστο δυνατό και αφορούσε το κόστος δημιουργίας και εξυπηρέτησης του περιπτέρου από τον ανάδοχο, χωρίς καμία άλλη χρέωση και για την ακρίβεια ανήλθε στο μισό του αντίστοιχου κόστους (50 €/τ.μ.), με το οποίο χρεώθηκαν οι εκθέτες της αμέσως προηγούμενης έκθεσης που διοργάνωσε το Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Εμποροβιοτεχνική Έκθεση, 23-28/09/2016).

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε ότι για σχετική εκδήλωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την επωνυμία “Χάρτης Γεύσεων” που αφορά μόνο το κρασί με 120 εκθέτες το κόστος συμμετοχής ανήλθε για τις επιχειρήσεις στα 1.000€ για το διήμερο, με σχεδόν ανάλογη με τη δική μας επισκεψιμότητα και εισητήριο εισόδου στα 7€ για το κοινό (http://www.wineplus.gr/4/98/).

Το κόστος των υλικών καλύφθηκε με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, με την προσθήκη ορισμένων υλικών που προσέφεραν, ο Δήμος Κοζάνης ως ανταπόδοση της δωρεάν φιλοξενίας του σε περίπτερο 40 τ.μ. καθώς και ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν να προβληθούν μέσω του Φεστιβάλ αξιολογώντας το, ως μια σημαντική ευκαιρία προβολής (χορηγοί φεστιβάλ, εταιρικά banners, ιστοσελίδα fb κλπ) όπως πάγια συμβαίνει σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

 

 

 

Ως προς το τελικό κόστος και τα οφέλη

 

Από το πρακτικό παραλαβής προκύπτει ότι, το τελικό κόστος (26.268,27 € πλέον ΦΠΑ) για την Περιφέρεια δεν ξεπέρασε το προβλεπόμενο, μιας και δόθηκε από τον ανάδοχο μικρή έκπτωση, η Επιτροπή Παραλαβής επιτέλεσε το έργο της με την απαραίτητη αυστηρότητα και ακρίβεια η οποία αποτυπώνεται και στο πρακτικό παραλαβής.

Επίσης, αξιοποιώντας την έμπρακτη στήριξη του Ε.Ο.Τ, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε την δράση με αποτελεσματικό τρόπο δωρεάν στο εξωτερικό, αλλά και εντός της χώρας, μέσα από το επικοινωνιακό δίκτυό του, να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο του Φεστιβάλ προσφέροντας στις επιχειρήσεις και στο κοινό της Δυτικής Μακεδονίας ένα δείγμα των τεράστιων δυνατοτήτων, που διαθέτει ο τόπος μας, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτές δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης και εξωστρέφειας μέσα από τη συνεργασία όλων όσων επιθυμούν να εισφέρουνε δημιουργικά ώστε επιτέλους αυτός ο τόπος να αναστρέψει την αρνητικότατη πορεία των τελευταίων δεκαετιών.

 

Ως προς τη συμμετοχή των συλλόγων και των δήμων

Η εντυπωσιακή και αυθόρμητη συμμετοχή των Συλλόγων της Περιφέρειας και η εκφρασμένη τους ικανοποίηση δεν αποτέλεσαν έκπληξη μιας και διαχρονικά στηρίζουν και συντρέχουν τις προσπάθειες της ΠΔΜ και των Δήμων, που στοχεύουν στην ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας, ως περιφέρειας με σημαντικό πολιτιστικό, τουριστικό και γαστρονομικό απόθεμα, μιας και αντιλαμβάνονται καλύτερα από πολλούς την χρησιμότητα αντίστοιχων δράσεων.

Οι Δήμοι που συμμετείχαν εθελοντικά και με την παρουσία τους στήριξαν το Φεστιβάλ προφανώς και δεν συμμερίζονται την αστήρικτη, και μίζερη άποψη της κ. Ζεμπιλιάδου.

Εν κατακλείδι, η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού  σε αυτή την πρώτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, η ενθουσιώδης συμμετοχή επιχειρήσεων, φορέων και συλλόγων από αρκετά σημεία της χώρας, όσο και οι παραπάνω διευκρινήσεις φρονούμε ότι είναι αρκετές και ικανές για να απαντήσουν στα ερωτήματα της κ. Ζεμπιλιάδου.

Η κριτική ως μέρος του δημοκρατικού κεκτημένου, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί για εμάς εμπόδιο στη συνέχιση του έργου που μοναδικό στόχο έχει την έξοδο της Δυτικής Μακεδονίας από την κρίση με την υλοποίηση ενός πολιτικού προγράμματος για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή με την Εταιρεία Τουρισμού, θα συνεχίσει δουλεύοντας  σκληρά να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για ένα καλύτερο αύριο. Η καθημερινή λασπολογία δεν θα σταθεί εμπόδιο στη συνέχιση του έργου της για την έξοδο της Περιφέρειας μας από την κρίση και στην υλοποίηση ενός πολιτικού προγράμματος, που στοχεύει στην κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η απόλυτη τήρηση του Νόμου είναι η προτεραιότητά μας και αυτό το στοιχείο δεν το διαπραγματευόμαστε.

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση