Απάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη στις ανακρίβειες του κ. Δακή για το ΕΣΠΑ

5 Min Read

Παρακολουθώντας την συνέντευξη, σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Καστοριάς, του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κυρίου Δακή, διαπιστώνουμε σωρεία ανακριβειών που για έναν άνθρωπο που διοίκησε επί τετραετίας αυτήν την περιφέρεια, είναι επιεικώς απαράδεκτο. Συγκεκριμένα :
Ποτέ δεν υπήρξε θέμα ή πιθανότητα για την Ελλάδα να εισρεύσουν πρόσθετοι πόροι ύψους 4 δις €. Θυμίζουμε στον κύριο Δακή ότι όταν ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Σαμαράς, ανακοίνωνε τους πόρους που συμφωνήθηκαν για την χώρα μας (για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020) , αναφερόταν (πέραν των αναλογούντων) για την πιθανότητα εισροής πρόσθετων πόρων ύψους περίπου 2 δις €, προερχόμενων από την αναπροσαρμογή των στατιστικών στοιχείων (λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης) για της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντί αυτού του ποσού η χώρα λαμβάνει 978 εκ. € , πόροι εξαιρετικά σημαντικοί για την χώρα μας.
Η διαδικασία της διάθεσης των συγκεκριμένων πόρων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ονομάζεται «τεχνική προσαρμογή» (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στα κείμενα του Κανονισμού) και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν της κλασικής αναθεώρησης ενός Προγράμματος.
Ενημερώνουμε τον κύριο Δακή ότι, η κύρια αναθεώρηση του Περιφερειακού Προγράμματος θα γίνει την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2018 . Η συγκεκριμένη επισήμανση έγινε αρκετές φορές κατά την διάρκεια των εργασιών της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Καστοριά) από την οποία ο κύριος Δακής μάλλον ήταν απών, ως εκ τούτου οι συνεργάτες του όφειλαν να του παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση!
Ενημερώνουμε επίσης ότι, η επικείμενη αναθεώρηση θα περιλαμβάνει , κατά κύριο λόγο, μεταφορά πόρων από Άξονα σε Άξονα και νέα μέτρα (επενδυτικές προτεραιότητες) που θα αφορούν κυρίως τις δράσεις υλοποίησης των δικτύων φυσικού αερίου.
Αναφορικά με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), κύριε Δακή δεν «ζητήσατε» ποτέ 41 εκ. € , αλλά «δεσμεύσατε» 41 εκ. € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εμείς ακολουθούμε αυτήν την δέσμευση σας !!
Επειδή διαπιστώνουμε μια ανησυχία να διακατέχει τον κύριο Δακή σχετικά με το εάν θα πετύχει το εγχείρημα μας για την υλοποίηση των δικτύων του φυσικού αερίου, τον προτρέπουμε να έχει λίγη υπομονή. Έτσι θα μπορέσει να διαβάσει στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα την μεθοδολογία που ακολουθούμε για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού αναπτυξιακού έργου για την περιοχή της Καστοριάς και των Γρεβενών. Λίγη υπομονή !
Η διαδικασίες και τα βήματα που ακολουθούμε από την αρχή που πιστέψαμε σε αυτήν την παρέμβαση, είναι συγκροτημένες, προσεκτικά σχεδιασμένες, διότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να φανούμε ανακόλουθοι με τις δεσμεύσεις μας (όπως κάποιοι πριν από εμάς).
Αναφέρθηκε ο κύριος Δακής και στην απορροφητικότητα του Προγράμματος. Ναι είναι χαμηλή όπως ήταν και επί των ημερών του. Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο, το προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2007 – 2013) να κλείσει ορθολογικά, χωρίς υπερβολικές υπερ-δεσμεύσεις και χωρίς να δεσμεύει το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μας (στην εκκίνηση του) με μεγάλο αριθμό έργων (μόλις 18) και τεράστια ποσά (μόλις 8,4% έναντι αντίστοιχου 18,9% κατά την προηγούμενη περίοδο).
Θυμίζουμε στον κύριο Δακή ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα κρίνονται και αξιολογούνται εκ του αποτελέσματος.
Επίσης, την σοβαρότητα, ικανότητα και αποτελεσματικότητα της Ειδικής Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την γνωρίζει καλύτερα από εμένα !
Και επειδή ο κύριος Δακής είναι (και) αριθμολάτρης, οι μέσοι όροι της χώρας (όπως παρουσιάστηκαν στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης), είναι :
Ενεργοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : 75,2% (Δυτική Μακεδονία 89%).
Εντάξεις Έργων : 50% (Δυτική Μακεδονία 51,3%).
Συμβάσεις Έργων : 32,5% (Δυτική Μακεδονία 18,3%).
Δαπάνες : 12,5% (Δυτική Μακεδονία 9,3%).
Και συμπληρωματικά : Αριθμός ενταγμένων έργων (90) εκ των οποίων (72) νέα έργα και (18) μεταφερόμενα και τμηματοποιημένα (phasing).
Και μια παρατήρηση για όσους «…δεν βλέπουν να γίνονται έργα…» :΄ Το ερώτημα αυτό να το απευθύνουν στους φορείς που έχουν ενταγμένα έργα! Από τις απαντήσεις τους θα προκύψουν πιο ασφαλή συμπεράσματα !
Τέλος, εφόσον ο κύριος Δακής αναρωτιέται γιατί υστερούμε στις συμβάσεις και στις δαπάνες, τον παραπέμπουμε στις απαντήσεις που ο ίδιος έδινε επί ημερών του!

Μοιραστείτε την είδηση