Απάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

2 Min Read

Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης για αιφνιδιασμό του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου του Κλείτου.
Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις δεν ήταν προϊόν αιφνιδιασμού, αλλά προϊόν διαλόγου και συναίνεσης των Γονέων και Κηδεμόνων του Κλείτου και της Τοπικής Κοινότητας του Κλείτου, η οποία μετά από γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2018, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης κ. Ιωαννίδη Λευτέρη και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντόπουλου Κωνσταντίνου, έλαβε ομόφωνα την απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου του Κλείτου και ταυτόχρονη μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του Κλείτου στο Νεόδμητο Συγκρότημα της ΖΕΠ ή σε όποια άλλη σχολική μονάδα επιθυμούν οι Γονείς των μαθητών (αριθμ. απόφασης 1/2018).
Όσον αφορά στη μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του Κλείτου σε όμορες σχολικές μονάδες (ΖΕΠ ή όπου επιθυμούν οι Γονείς των μαθητών), δε γίνεται στα πλαίσια της μείωσης του κόστους παρεχόμενης εκπαίδευσης ή της πολιτικής των συγχωνεύσεων-καταργήσεων, υποβάθμισης ή αναστολής των σχολικών μονάδων, καθώς από το 2015 και μετά, δεν έχουν γίνει βίαιες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις ή απολύσεις εκπαιδευτικών. Η μετακίνηση επίσης των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο στη ΖΕΠ, όχι μόνο δε θα υποβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά θα την αναβαθμίσει.
Σχετικά με τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών, δεν πρόκειται να χαθεί καμία οργανική θέση, αφού οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στη συγκεκριμένη Σχολική μονάδα, υπηρετούν όλοι με απόσπαση.
Επομένως δεν υποβαθμίζονται τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, αλλά αναβαθμίζονται τα μορφωτικά δικαιώματα και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των μαθητών, που θα φοιτήσουν στο Δημοτικό Σχολείο στη ΖΕΠ αλλά και εκείνων που θα επιλέξουν τη φοίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Μοιραστείτε την είδηση