Από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις κατάταξης στο ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης – Πτολεμαϊδας

1 Min Read

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου “Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο, (σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. 60116/18-8-2017, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
( ΦΕΚ 2939 / Β΄/29-8-2017), με θέμα «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018»

ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους καταρτιζόμενους σε τμήματα χειμερινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2017-18 στις Ειδικότητες 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (A΄) και 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματιολογίας, (Γ΄ & Α΄)

Να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής/κατάταξης από 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 στη γραμματεία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο Μαματσίου 6 Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Οι αιτήσεις επιλογής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 55004/15/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄2049). Οι αιτήσεις κατατάξεων αφορούν αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813 και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www. mamatsio. gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΟΛΙΟΣ

Μοιραστείτε την είδηση