“Από άλωση της πόλης έως τη Βενετία, την άλλη Κωνσταντινούπολη, στην Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης (Αρχοντικό Λασσάνη).

2 Min Read

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με αφορμή την επέτειο από την άλωση της Πόλης, σας προσκαλεί σε ομιλία την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στη Δημοτική Χαρτοθήκη – Αρχοντικό Λασσάνη, στις 20:00.

Η Πόλη που έπεσε δυο φορές: Κωνσταντινούπολη, από την ακμή στην παρακμή και στις αλώσεις”, Απόστολος Παπαδημητρίου, μηχανικός – ιστορικός συγγραφέας.

- Advertisement -

“Βενετία, η άλλη Κωνσταντινούπολη”, Γεώργιος Πλουμίδης, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

 

“Η βασιλεύουσα Πόλη πολιορκήθηκε 30 φορές και αλώθηκε 2. Πρώτη σημαντική από τους Αβάρους (626 μ.Χ.), οπότε και συνετέθη ο «Ακάθιστος ύμνος». Αργότερα από τους Άραβες (674-678 και 717-718 μ.Χ.) και τους Βαράγγους (Ρώσους) 860, 907 και 941.

Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204 μ.Χ. θεωρείται έγκλημα εκ προμελέτης και μία από τις πιο μελανές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας.

Η δεύτερη άλωση της Πόλης (1453 μ.Χ.) ήταν αναπόφευκτη, παρά τις συνόδους και την τελική υποταγή της αυτοκρατορικής αυλής στις απαιτήσεις του πάπα για άνευ όρων «ένωση» των Εκκλησιών, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια προς απόκρουση των Τούρκων. Η επαφή εκείνη μεταξύ Ρωμηών και Λατίνων είχε ως συνέπεια τη φυγή πολλών λογίων προς τη Δύση. Αυτοί, θεωρείται, ότι υπήρξαν οι προάγγελοι της Αναγέννησης.”

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης.

 

Μοιραστείτε την είδηση