Από σήμερα σε ισχύ το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος

1 Min Read

Οι πελάτες του ΔΕΔΔΗΕ που έχουν οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση τμηματικού ωραρίου θα έχουν μειωμένο νυχτερινό ρεύμα από σήμερα έως και τις 30 Απριλίου 2024. 

Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών, οι ώρες που θα ισχύει θα είναι από τις 02:00 έως τις 08:00 και από τις 15:00 έως τις 17:00, ενώ για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών από τις 02:00 έως τις 08:00 και από τις 15:30 έως τις 17:30. 

- Advertisement -

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους. 

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Μοιραστείτε την είδηση