Από την υπεραλίευση και όχι απο την πτώση των υδάτων κινδυνεύει η λίμνη Πολυφύτου σύμφωνα με τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης

2 Min Read

Η λίμνη Πολυφύτου είναι τεχνητή και σχηματίστηκε το 1974. Στις τεχνητές λίμνες η στάθμη του νερού αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχή. Το καλοκαίρι τα επίπεδα βροχοπτώσεων είναι χαμηλά με αποτέλεσμα η στάθμη της λίμνης να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Από τον Σεπτέμβριο και μετά μειώνεται η ζήτηση για ύδρευση των καλλιεργειών καθώς επίσης και η ζήτηση για ρεύμα. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την έναρξη των βροχοπτώσεων ξεκινάει η άνοδος της στάθμης της λίμνης, με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται το Μάιο. Σε καμία τεχνητή λίμνη στον κόσμο δεν παρατηρείται μείωση του οξυγόνου λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού. Η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο δεν εξαρτάται από την ποσότητα του νερού. Οι ιχθυοπληθυσμοί της λίμνης, με εξαίρεση την περίοδο της αναπαραγωγής καθώς και μερικών οστρακοειδών που θάβονται στο βυθό για προστασία, προσαρμόζονται στην αυξομείωση της στάθμης και δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η λίμνη Πολυφύτου δέχεται καθημερινά πολλαπλά χτυπήματα από την υπεραλίευση και κρούει τον κώδωνα του πραγματικού κινδύνου. Η υπεραλίευση και η χρήση παράνομων αλιευτικών εργαλείων από ανθρώπους που υποτίθεται γνωρίζουν τα προβλήματα της λίμνης είναι αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Η μείωση του ιχθυοπληθυσμού, μέχρι σημείου εξαφάνισης ορισμένων ειδών, σίγουρα δεν οφείλεται στη πτώση των υδάτων αλλά στη κακή διαχείριση της λίμνης.

Με εκτίμηση
Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης
Μοιραστείτε την είδηση