Από το 6-3 στη Μ.Π.Ε. σε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου Κοζάνης- Στηρίζει το αίτημα των κατοίκων της Καλαμιάς

1 Min Read

Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στηρίζει το αίτημα των κατοίκων της Καλαμιάς για την μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα όρια του οικισμού, που εκφράστηκε και με την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως ενώ τώρα η απόφαση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μάρκου Φλώρου είναι ομόφωνη ενάντια στην εγκατάσταση των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών, στις αποφάσεις του 2021 για τις δύο ΜΠΕ που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Κοζάνης, φαίνεται πως η λήψη της αρνητικής γνωμοδότησης είχε γίνει με πλειοψηφία 6-3. Στις τότε αποφάσεις θετικοί στη ΜΠΕ ήταν οι Κωνσταντίνος Κουρού (δήλωσε ότι είναι θετικός στην ΜΠΕ, με την προϋπόθεση να γίνουν οι παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), Γιώργος Φτάκας (δήλωσε ότι είναι θετικός στην ΜΠΕ, λέγοντας πως “και ως παράταξη είμαστε υπέρ, αλλά και αφετέρου έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι των συγκεκριμένων έργων, που σημαίνει ότι τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει τα αντίστοιχα έργα) και Μίλτος Μαγγιρίδης (δήλωσε ότι είναι θετικός στην ΜΠΕ, διότι είναι πάγια θέση της παράταξής του).

Μοιραστείτε την είδηση