Απολιγνιτοποίηση: Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η πρόσκληση σε διαβούλευση για το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα 2020-2023

0 Min Read
Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η πρόσκληση σε διαβούλευση, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2020-2023 της περιοχής.
Μοιραστείτε την είδηση