Απολογισμός δράσεων ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης στον Οικονομικό και Πολιτιστικό τομέα (Περίοδος Σεπτέμβρης 2014-Μάρτης 2017 )

18 Min Read

Μετά  από δυόμισι  χρόνια  θητείας στη Διοίκηση του ΟΑΠΝ , αισθάνομαι την ανάγκη  ως απερχόμενη πρόεδρος να καταθέσω τον απολογισμό δράσεων, ευχαριστώντας τα μέλη του ΔΣ  και το Προσωπικό του ΟΑΠΝ, μόνιμο και μη,  για τη γόνιμη συνεργασία και την προσήλωση στους στόχους του Οργανισμού

Η νέα Διοίκηση του ΟΑΠΝ  (Σεπτέμβριος 2014) έθεσε εξαρχής τους εξής  βασικούς στόχους:

- Advertisement -
 1. Εξυγίανση των οικονομικών μέσα από τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των δαπανών.
 2. Αναδιοργάνωση της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης όλων των  δομών
 3. Ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου του Δήμου Κοζάνης , μέσω ενός νέου «συμβολαίου» συνεργασίας με τις ζωντανές πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου.

Προκειμένου να πραγματώσει αυτούς τους στόχους η Διοίκηση προχώρησε  στις παρακάτω  ενέργειες :

1.Άμεση αναδιοργάνωση του λογιστηρίου  του ΟΑΠΝ από τον Οκτώβριο 2014 με την δημιουργία διαφορετικού πίνακα λογιστικής καταχώρησης εσόδων -εξόδων ανά  δομή και ανά ενότητα. Αυτό συνέβαλε στην αναλυτική  και διαρκή παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων και στην πλήρη διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης όλων των δομών του ΟΑΠΝ, πολιτιστικών και αθλητικών (Ωδείο, Πανδώρα, Εικαστικό Εργαστήρι, Αποκριά, Λασσάνεια,  Κολυμβητήριο, Κλειστά Γυμναστήρια (ΔΑΚ, Φιλίππου, Λιάπειο,  κλπ), Μαζικός Αθλητισμός Γυναικών, κλπ).

 1. Εξορθολογισμός όλων των δαπανών . Μειώθηκαν πολλές πάγιες δαπάνες, πχ τα ενοίκια φωτογραφικού και εικαστικού εργαστηρίου και αποθηκών του ΟΑΠΝ (μείωση 30% και  50% αντίστοιχα). Ομοίως περικόπηκαν  και οι λειτουργικές δαπάνες, όπως εκείνες της Αποκριάς, οι οποίες από  190.000 το 2014 κατέβηκαν σταδιακά στις 138.739  το 2017 πετυχαίνοντας  μια μέση ετήσια μείωση 30%  .

3.Νομιμοποίηση της λειτουργίας τριών δομών που λειτουργούσαν παράτυπα εκτός λογιστηρίου (Εικαστικό -Φωτογραφικό εργαστήρι και Μαζικός αθλητισμός γυναικών). Έτσι το Λογιστήριο του ΟΑΠΝ άρχισε από το Σεπτέμβρη 2014 να καταγράφει για πρώτη φορά τα ανταποδοτικά έσοδα αυτών των δομών, επιτυγχάνοντας εισπράξεις 43.359 € (Σεπτ. 2014 – Δεκ. 2016) Για λόγους σύγκρισης με την προηγούμενη διοίκηση σημειώνεται ότι το 2011 οι εισπράξεις ήταν μόνο 911 € ! (Το ποσόν αυτό ήταν το μόνο έσοδο που είχε καταχωρηθεί στο λογιστήριο του ΟΑΠΝ και από τις τρεις δομές μαζί και αφορούσε εισπράξεις του φωτογραφικού εργαστηρίου το 2011). Παράλληλα σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού,  από το 2015 και μετά το ΔΣ προκηρύσσει κάθε χρόνο  θέσεις  επιμορφωτών με πλήρη διαφάνεια και διαδικασίες ΑΣΕΠ  με συμβάσεις  ΙΔΟΧ . Σε σχέση με τον αριθμό των  μαθητών του παρουσίασε  μια αυξητική τάση 10% από χρονιά σε χρονιά, με το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ποσοστό στο Τμήμα Κοσμήματος του.

 1. Η σημαντική αυτή αύξηση των εσόδων του ΟΑΠΝ από τις πολιτιστικές δομές (αλλά και τις αθλητικές) είναι αδιαμφισβήτητη. Αποτυπώθηκε στον Οικονομικό Απολογισμό του 2015 όπου εμφανίζεται χρηματικό υπόλοιπο (190.566,68 €) αλλά και στο χρηματικό υπόλοιπο του 2016 (345.422, 65  € ) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014 ( 121.586,61€ ).  Σήμερα (Μάρτης 2017), τα χρηματικά διαθέσιμα του ΟΑΠΝ  αφού αφαιρέσουμε  τις τρέχουσες υποχρεώσεις του  (προμηθευτές Φεβρουαρίου και Αποκριάς, μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές  κλπ) είναι 166.000 € , με όλες τις υποχρεώσεις του Ιανουαρίου 2017 του ΟΑΠΝ πλήρως τακτοποιημένες.
 2. Επιπλέον η εξυγίανση των οικονομικών συμπεριέλαβε και την εξόφληση των χρεών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)  2010, 2011, 2012, 2013 και 2014. Έτσι το 2015 εξοφλήσαμε τιμολόγια ΠΟΕ 2013 και 2014, ύψους  53.550.00€. Επίσης,  μέσα στο 2017 ολοκληρώνεται και  η εξόφληση  παλιών ρυθμισμένων χρεών,  προερχόμενων  από  απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και  απλήρωτα ενοίκια του  ΔΩΚ από τον Ιούλιο 2010, τα οποία ο ΟΑΠΝ  κλήθηκε με εξώδικο να πληρώσει. Οι παραπάνω  οφειλές μπήκαν σε ρύθμιση και ο ΟΑΠΝ από το Σεπτέμβρη 2014 μέχρι το Μάρτη 2017 κατέβαλε 149.395 € για την πληρωμή τους. Συνολικά  σε ΠΟΕ καταβλήθηκαν 202.945 €.
 3. Εφαρμόστηκε κοινωνική πολιτική σε όλες τις δομές του ΟΑΠΝ που λειτουργούν ανταποδοτικά (Κολυμβητήριο, Δημοτικό Ωδείο,  Εικαστικό και Φωτογραφικό Εργαστήρι) επιτρέποντας κατά περίπτωση είτε τη δωρεάν φοίτηση σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, Ανέργους, Τριτέκνους, Πολυτέκνους)  είτε   εκπτώσεις 30%  – 50%.
 4. Για την αναβάθμιση του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης (ΔΩΚ) όπως και της Πανδώρας με απόφαση του ΔΣ  του  ΟΑΠΝ και έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύχτηκαν  με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
 5. η θέση του Καλλιτεχνικού Δ/ ντη του ΔΩΚ το Σεπτ. 2015
 6. η θέση του καλλιτεχνικού Δ/ντη  της  Φιλαρμονικής «Πανδώρας» το Σεπτ. 2016.

Η αξιολόγηση  των υποψηφίων  έγινε με διαδικασίες ΑΣΕΠ , γεγονός που οδήγησε την  Ειδική Τριμελή Επιτροπή που συνήλθε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας να χαρακτηρίσει ως αβάσιμες και τις δυο προσφυγές  που κατατέθηκαν κατά της διαδικασίας πλήρωσης των παραπάνω δυο θέσεων. Επιπλέον για τη αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας της Πανδώρας τροποποιήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της τον Σεπτέμβρη 2016, για πρώτη φορά μετά το 1984, όταν  περιήλθε η διαχείρισης της στο Δήμο.

 

 1. Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης. Βελτιώθηκε ριζικά η εικόνα του και εμπλουτίσθηκε με νέα τμήματα και δραστηριότητες, μετά από τη λήψη σημαντικών μέτρων, όπως:
 2. Γενική μείωση διδάκτρων κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 2013/14. (Η  μείωση έφθασε  μέχρι και  50% για ορισμένα  εισαγωγικά τμήματα, π.χ. Προπαιδείας και Μουσικοκινητικής).
 3. Δημιουργία 10  νέων τμημάτων :
 • Τμήμα Μικτής Δημοτικής Χορωδίας  από μαθητές και πολίτες, ηλικίας  16 έως 50 ετών.
 • Δυο Τμήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας 1-3 ετών και 3-5 ετών.
 • Τμήμα κρουστών ενηλίκων και
 • Τμήματα Jazz  και  Βυζαντινής  Μουσικής
 • Τμήμα παραδοσιακών οργάνων (ποντιακής λίρας,  κλαρίνου, βιολιού και μπουζουκιού)
 • Εισαγωγή νέων μουσικών θεσμών, όπως το Guitar Festival  Arpege και τα τριήμερα σεμινάρια πιάνου και   πνευστών οργάνων, η εβδομάδα γνωριμίας με τα μουσικά όργανα,  η συνέχιση των  παλιότερων  θεσμών: της  Πανελλήνιας  Συνάντησης Κιθαριστικών Συνόλων και  των  παρουσιάσεων – ξεναγήσεων του  Ωδείου  σε  μαθητές Νηπιαγωγείων  και Δημοτικών  Σχολείων.
 1. H xορήγηση υποτροφιών σε  ταλαντούχους μαθητές.
 2. Η οργάνωση πλήθους  συναυλιών με όλα τα μουσικά σύνολα και σχήματα του Ωδείου τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε  συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς (ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, Πολιτιστικοί  Σύλλογοι κλπ). Το Ωδείο καθιερώθηκε ως απαραίτητη και σημαντική μουσική παρουσία  σε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα (Λασσάνεια, Γιορτές Πολυγλωσσίας , Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές εκδηλώσεις). Μέσα στο έτος 2015/16 μόνο, με τη βοήθεια του καλλιτεχνικού Δ/ντη  του και την ενεργοποίηση  πολλών καθηγητών,  οργανώθηκαν 21 συναυλίες μαθητών και νέων διακεκριμένων  καλλιτεχνών μέσα στο ίδιο το Ωδείο  παράλληλα  με  40 περίπου μικρές ή  μεγάλες  συναυλίες  των μουσικών του συνόλων, τόσο στην πόλη της Κοζάνης όσο και σε  άλλες  πόλεις.
 3. Η έγκαιρη πρόσληψη με συμβάσεις ΙΔΟΧ καλλιτεχνικού προσωπικού υψηλών προδιαγραφών (Δ/ντη συμφωνικής ορχήστρας, καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων)  καθώς και η  αναβάθμιση των απολυτηρίων – πτυχιακών εξετάσεων του Ωδείου με Επιτροπές από  διακεκριμένους καλλιτέχνες. Το αποτέλεσμα ήταν οι υψηλές επιδόσεις πολλών μαθητών και η απόκτηση αρκετών πτυχίων – διπλωμάτων,  γεγονός  που αποτελεί έναν ακόμη δείκτη αναγνώρισης της δουλειάς του ΔΩΚ.
 • Τα παραπάνω μέτρα και παρεμβάσεις συνέβαλαν, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, στην εντυπωσιακή αύξηση των φοιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου από 393 το έτος 2013-14  σε 536 το 2014/15,  σε 626 το 2015/16 και σε 600 το 2016/17.
 1. Παράλληλα με το Δημοτικό Ωδείο και η Φιλαρμονική του Δήμου , η γνωστή Πανδώρα συμμετείχε στα μουσικά δρώμενα της πόλης με 4 μεγάλες συναυλίες αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Τρεις οργανώθηκαν  υπό τη διεύθυνση του απελθόντα  μαέστρου κ. Π. Καραχάλιο, επί 32 χρόνια επικεφαλής   της δημοτικής μπάντας,  στον οποίο ο  Δήμαρχος  επέδωσε το χρυσό μετάλλιο  της πόλης ως αναγνώριση  της  μεγάλης του προσφοράς , και μια υπό τη διεύθυνση του  νέου καλλιτεχνικού  Δ/ντη κ. Ν. Χρυσοχόου.
 2. Ενισχύθηκε ο Λαϊκός Πολιτισμός σε όλους τους τομείς με διαδικασίες  που πρόβαλαν την ενιαία έκφρασή του ανά γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα.  Οι προσπάθειες εστιάστηκαν  στην  προώθηση τριών δυνατών λαϊκών δρώμενων  (Μωμόεροι, Λαζαρίνες, Φανοί) με δράσεις  όπως:
 • η κοινή εμφάνιση των Μωμόερων τα Χριστούγεννα 2015 και 2016,
 • οι πρόσφατες πανηγυρικές εκδηλώσεις για την ένταξη του εθίμου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco,
 • η οργάνωση επιστημονικής ημερίδας το 2016 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής με τίτλο  «Οι Λαζαρίνες του Τσιαρτσιαμπά μέσα από τη ματιά του χθες, του σήμερα και του αύριο»,
 • η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  το 2016 υποβολής  πρότασης συνεργασίας  με  το  Κέντρο  Ερεύνης  Ελληνικής  Λαογραφίας  της  Ακαδημίας Αθηνών, με στόχο την καταγραφή, προβολή και προώθηση του λαϊκού πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά),
 • οι πρόσφατες τριήμερες εκδηλώσεις  ευαισθητοποίησης  για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά  σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ και το Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης.

Οι παραπάνω  δράσεις  αποτέλεσαν το  πρώτο  επίσημο  βήμα  του Δήμου Κοζάνης  για τη δρομολόγηση  της διαδικασίας ένταξης των Λαζαρίνων και των Φανών στο εθνικό ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αργότερα στον αντίστοιχο κατάλογο της UNESCO.

 1. Οι δυο τελευταίες Γιορτές Αποκριάς 2016 και  2017 χαρακτηρίστηκαν από τις καλύτερες,  συνδυάζοντας  πολυθεματικότητα,  μεγάλη  συμμετοχή  ατόμων και φορέων, υψηλή  επισκεψιμότητα, χαμηλότερα κόστη  (με παράλληλη  προσέλκυση χορηγών  εκτός Κοζάνης) και με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύτερη οργάνωση της παρέλασης με αύξηση των σατιρικών αρμάτων και ξεχωριστή παιδική παρέλαση τη Μικρή Αποκριά,  φαντασμαγορικές θεματικές βραδιές χορευτικών στη νέα πλατεία,  ανταλλαγές ομίλων με τα Βαλκάνια,  έναρξη  αντικατάστασης  των ξύλινων οντάδων των Φανών, ανάθεση κατασκευής αρμάτων σε καταξιωμένη καλλιτεχνική ομάδα από την Πάτρα, καλύτερη οργάνωση της φιλοξενίας των επισκεπτών,  επιλογή  από την τοπική αγορά  τόσο των κερασμάτων (κρασιού και κιχιών) όσο και των υλικών με παράλληλη διεύρυνση της λίστας  των προμηθευτών , αρτιότερη προβολή του εθίμου τόσο με συμβατικά μέσα έκδοση τουριστικού οδηγού Αποκριάς όσο και με την  αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ξεχωριστό site www.kozanitikiapokria.gr, σελίδα στο Facebook, αναμετάδοση των εκδηλώσεων με live streaming), πληρωμένες καταχωρήσεις σε γνωστά  έντυπα μέσα και sites εκτός Κοζάνης , σταθερή συνεργασία με ΕΤ3, τοποθέτηση  νέου διάκοσμου  και ολοκλήρωσή του την επόμενη χρονιά, θωράκιση των φανών από κάθε είδους πολιτικάντικη χειραγώγηση μέσω διαφανών και σφικτών κριτηρίων χρηματοδότησης. Κοντολογίς ο ΟΑΠΝ  διαφύλαξε και ενίσχυσε τον παραδοσιακό χαρακτήρα του εθίμου καθώς και τον ιστορικό του πυρήνα, δηλαδή τους  Φανούς της πόλης, μέσα από  συγκεκριμένες  δράσεις, ενώ εισήγαγε και σειρά καινοτομιών ενσωματώνοντας τις ανάγκες των νεότερων γενιών  και του διευρυμένου δήμου, με την οικονομική και τεχνική  στήριξη  όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων  των τοπικών κοινοτήτων ταυτόχρονα μ’ αυτές της πόλης.  Παράλληλα εισήγαγε και συνεργασίες εκτός συνόρων, επιδιώκοντας και τη διεθνή αναγνώριση της Κοζανίτικης Αποκριάς  με την πρόσφατη υποβολή αίτησης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καρναβαλικών Πόλεων  (FECC).
 2. Ο ΟΑΠΝ εισήγαγε το 2015 (και επανέλαβε το 2016) έναν νέο θεσμό, τις  Γιορτές Πολυγλωσσίας, που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στόχος του Οργανισμού ήταν να συμβάλει όχι μόνο στην προβολή των πολλών και διαφορετικών γλωσσών,  διαλέκτων  και  ιδιωμάτων  του  νέου  ανθρωπογεωγραφικού  χάρτη  του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης  αλλά και στην ανάδειξη των εθίμων, των πολλών ταυτοτήτων  και  των ποικίλων στοιχείων του τόπου. Παράλληλα συνδυάστηκαν με τα λεγόμενα «καφέ πολυγλωσσίας» και με εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο  «Αφύπνιση στις γλώσσες και στους πολιτισμούς του Δήμου Κοζάνης». Οι τριήμερες Γιορτές Πολυγλωσσίας με γλωσσικά ακούσματα από όλο σχεδόν τον κόσμο,  με τη συμμετοχή φορέων από όλα τα δημοτικά μας διαμερίσματα αλλά και με την παρουσίαση  δράσεων από τα Βαλκάνια συνέβαλαν σε μια βαθύτερη  καλλιέργεια  επαφών και επικοινωνίας  με τους γειτονικούς λαούς των Βαλκανίων, καθώς και την Ουκρανία, Ρωσία και  Αρμενία. Οι γιορτές τέλος ενδυνάμωσαν την ευρύτερη ώσμωση και συνεργασία μεταξύ Προξενικών Αρχών, Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και Πολιτιστικών Συλλόγων.  Συνεργασίες που συνεχίστηκαν και στο πλαίσιο των Λασσανείων  και της Αποκριάς.
 3. Εκτός των παραπάνω, οργανώθηκαν πλήθος εκδηλώσεων για την ανάδειξη του τεράστιου πολιτιστικού μας πλούτου: «Παραδοσιακός Χειμώνας του Τσιαρτσιαμπά»,  μουσικοθεατρικές  παραστάσεις όπως το «Ανάθιμά σι ξινιτιά τόσα φαρμάκια πόχεις», αφηγήσεις  ποντιακών και όχι μόνο παραμυθιών μαζί με την  αναβίωση πολυπολιτισμικών παραδοσιακών παιχνιδιών,  γιορτή τρύγου, συναντήσεις  χορωδιών, αφιερώματα στην  τοπική γαστρονομία,  παράλληλα με εκθέσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, εκπαιδευτικές δράσεις  και επισκέψεις  σημαντικών  συγγραφέων και εικαστικών σε σχολεία, παραστάσεις  όπερας,  μπαλέτου, συναυλίες με ποικίλα μουσικά ακούσματα κ.α
 4. Στα Λασσάνεια δόθηκε προτεραιότητα στην προβολή της ντόπιας πολιτιστικής παραγωγής, δίνοντας βήμα έκφρασης σε νέους μουσικούς , μαθητές και μη, θεατρικούς ομίλους από τις τοπικές κοινότητες , σε ποικίλα μουσικά groups παράλληλα με την εισαγωγή νέων ειδών όπως της όπερας και του κλασικού μπαλέτου.
 5. Στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης από ευρωπαϊκά προγράμματα και δικτύωσης  των πολιτιστικών δράσεων σε πανελλαδικό και διεθνές  επίπεδο υποβλήθηκαν  7  σχέδια    πολιτιστικού χαρακτήρα ως εξής: Leader (2 προτάσεις), Interreg (1 πρόταση) , Erasmus +(1 πρόταση), Creative Europe (3 προτάσεις). Από αυτές μέχρι στιγμής εγκρίθηκε η μια: («Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές », Leader), ενώ αναμένονται οι αξιολογήσεις για άλλες δύο προτάσεις.
 6. Μια ακόμη ενέργεια προβολής του λαϊκού πολιτισμού και των «προϊόντων» του ήταν η δωρεάν διανομή 500 CDs με πολυπολιτισμικά κάλαντα της Κοζάνης, Αιανής, Θράκης, Μικρασιατών και Πόντου. Επίκειται και η διανομή άλλων 500 CDs από ανέκδοτο αρχείο των παλιών μεγάλων οργανοπαιχτών της Κοζάνης Τούλη Καλέα και Θωμά Καραματσούκα.
 7. Τέλος αναφέρουμε ότι παρά τα πενιχρά οικονομικά του ΟΑΠΝ αγοράστηκαν και μερικά είδη υλικοτεχνικής υποδομής εκδηλώσεων, όπως 150 καθίσματα για το Ωδείο, 5 κιόσκια-τέντες και  19 ταμπλώ εικαστικών εκθέσεων  κ.α.

Συνολικά στη διάρκεια των 2,5 χρόνων ο ΟΑΠΝ συνεργάστηκε με περισσότερους από 250  Συλλόγους και φορείς, όλων σχεδόν των πολιτισμικών πεδίων,  τόσο του Δήμου Κοζάνης όσο και άλλων  δήμων, οργανώνοντας  περισσότερες από 300  δράσεις επικεντρωμένες κυρίως σε τέσσερις μεγάλους  άξονες : Αποκριά, Γιορτές Πολυγλωσσίας, Λασσάνεια, Χριστούγεννα αλλά και σε άλλες στιγμές του ετήσιου κύκλου. Μόνο στη φετινή Αποκριά 2017 συμμετείχαν 96 Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ενώ 61 ήταν οι αντίστοιχοι  της Αποκριάς 2016. Οι τρήμερες Γιορτές Πολυγλωσσίας κάθε έτος περιείχαν 65 δράσεις, ενώ τα Χριστούγεννα 2016 ο ΟΑΠΝ οργάνωσε 20  δράσεις. Μερικές  από  αυτές εξακτινώθηκαν και  σε  χωριά, όπως οι διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών με ζωντανή μουσική που παρουσιάστηκαν σε 13 τοπικά διαμερίσματα ( Άγιος Δημήτριος, Καπνοχώρι, Μαυροδέντρι, Ποντοκώμη, Αλωνάκια, Ξηρολίμνη, Μεταμόρφωση, Λευκοπηγή, Αιανή, Καισαρειά, Ανω-Κώμη, Κρόκο, Πετρανά).

Εκείνο που αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί στον  απολογισμό είναι ότι η πληθώρα αυτή πολιτιστικών δράσεων και παρεμβάσεων υλοποιήθηκε με ελάχιστα χρήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα  είναι: α) η Αποκριά, όπου  παρά τις περισσότερες εκδηλώσεις κόστισε λιγότερο κατά 30% περίπου και β) οι πολιτιστικές δαπάνες του ΟΑΠΝ  κατά το 2016,  οι  οποίες συνολικά (πλην της Αποκριάς) ήταν μόνο 17.492 €.

Η μεγάλη πολιτιστική «παραγωγή»  στη διάρκεια των 2,5 χρόνων θητείας  δεν οφείλεται μόνο στον κεντρικό σχεδιασμό και τη βούληση της Διοίκησης του ΟΑΠΝ. Φέρνει παντού τη σφραγίδα εκατοντάδων πολιτών,  μελών  πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι «έβαλαν πλάτη» και με την  τεράστια εθελοντική προσφορά  τους βοήθησαν σε όλες τις δράσεις του Οργανισμού.

Γι’ αυτό θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου  να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ  στους πολίτες αυτού του τόπου που στηρίζετε ο καθένας με τον τρόπο του το πολυσχιδές έργο του ΟΑΠΝ στον τομέα του Πολιτισμού.

Εύχομαι στον ΟΑΠΝ  και στον νέο πρόεδρό του Καλή  Συνέχεια των όσων δρομολογήσαμε με πολλή δουλειά και κόπο, σε πείσμα των δύσκολων καιρών αλλά και των ποικίλων αντιδράσεων που εκπορεύονταν από λαϊκισμούς, τοπικισμούς, «αποκλειστικότητες» μικροσυμφέροντα και πολιτικάντικες χρεωκοπημένες πρακτικές.

Σταθερός μας στόχος ήταν και είναι η ανιδιοτελής  υπηρέτηση των  συμφερόντων  της κοινωνίας και του τόπου μας.

Η πρώην Πρόεδρος του ΟΑΠΝ

Φανή Φτάκα-Τσικριτζή

 

(Σημ. Θα ακολουθήσει δελτίο τύπου με τον Απολογισμό στον αθλητικό τομέα)

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση