Απολογισμός της Συμπαραστάτη του Δημότη Κατερίνας Τσιομπάνου

6 Min Read

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας ήρθε η ώρα για τον απολογισμό της λειτουργίας του θεσμού.

Επειδή δεν είναι όλοι οι δημότες ενήμεροι για το αντικείμενο του θεσμού και τον τρόπο λειτουργίας του κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη έκθεση των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη.

- Advertisement -

 

Εκείνο που πρέπει καταρχήν να γίνει κατανοητό είναι ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να επέμβει στις περιπτώσεις που εμφανίζεται ένα πρόβλημα κακοδιοίκησης που αφορά κάποια Υπηρεσία του Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου ή Επιχείρηση του Δήμου. Αιτών μπορεί να είναι δημότης ή επιχείρηση που έχει έννομο συμφέρον.

Ειδικότερα, ο συμπαραστάτης είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσία Δόμησης, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τη Δημοτική Αστυνομία κα.

Επίσης είναι αρμόδιος για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου :

την Α/θμια Σχολική Επιτροπή, την Β/θμια Σχολικής Επιτροπή, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού

και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου :

τη ΔΕΥΑΚ, το ΔΗΠΕΘΕ, την ΔΕ.ΠΕ.ΠΟΚ και την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας

Η διαδικασία είναι η εξής :

Ο δημότης καταθέτει την αίτηση- καταγγελία του στον Συμπαραστάτη μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και περιγράφει το πρόβλημα της κακοδιοίκησης.

Στη συνέχεια ο συμπαραστάτης μελετά την συγκεκριμένη περίπτωση για να διαπιστώσει εάν υφίσταται έννομο συμφέρον του δημότη και εάν είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Ερευνά το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει την υπόθεση και έρχεται σε επαφή με την Υπηρεσία για να βρεθεί μία λύση.

Τέλος, ο Συμπαραστάτης εκδίδει τη διαμεσολάβηση του στην οποία περιγράφει την υπόθεση και γνωμοδοτεί επί αυτής. Τη διαμεσολάβηση αυτή την αποστέλλει στα εμπλεκόμενα μέρη και την δημοσιεύει στην ειδική ιστοσελίδα του, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντα.

Η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη λύση αλλά η έκδοση της αιτιολογημένης διαμεσολάβησης και η δημοσιοποίηση της αποτελεί μοχλό πίεσης προς τη Διοίκηση για να συμμορφωθεί. Η αποτελεσματικότητα του θεσμού δεν έγκειται στον κυρωτικό χαρακτήρα  αλλά στο κύρος των ελεγκτικών παρεμβάσεών του. Αυτός είναι ο στόχος του Συμπαραστάτη να πείσει την Διοίκηση για την ορθότητα των παρεμβάσεών του. Η αποστολή του είναι η δημιουργία μίας πιο αποτεςλεσματικής και υπεύθυνης χρηστής διοίκησης

Ένας μεγάλος αριθμός δημοτών τον προηγούμενο χρόνο επισκέφτηκε το γραφείο του συμπαραστάτη και εξέθεσε τα προβλήματά του. Τα προβλήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζουν οι δημότες είναι πολλά και πολύπλοκα.

Εν περιλήψει, συνολικά το έτος 2015 καταχώρησα 29 έγγραφες καταγγελίες για τις οποίες στη συνέχεια εκδόθηκαν διαμεσολαβήσεις. Από αυτές, οι δεκαεπτά (17) υποθέσεις ολοκληρώθηκαν, μία (1) υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης, σε δύο (2) υποθέσεις κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω διερεύνηση, σε μία (1) υπόθεση επιλήφθηκε η δικαιοσύνη και δεν ήταν δυνατή πλέον η ανάμειξη μου, σε επτά (7) υποθέσεις δεν υπήρξε διαμεσολαβητική λύση, και σε μία (1) υπόθεση δεν υπήρχε αρμοδιότητα. Από αυτές τις καταγγελίες :

– επτά (7) υποθέσεις αφορούσαν την τεχνική υπηρεσία, ολοκληρώθηκαν οι 6 και είναι σε διαδικασία εκκρεμότητας η 1

– τέσσερις (4) υποθέσεις αφορούσαν το τμήμα της Πολεοδομίας, ολοκληρώθηκαν οι 3 και σε 1 κρίθηκε ότι δεν υπήρχε κακοδιοίκηση

– τέσσερις (4) αφορούσαν την οικονομική υπηρεσία, ολοκληρώθηκαν οι 2, σε 1 κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κακοδιοίκηση και σε 1 έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη

– μία (1) αφορούσε τοπικό συμβούλιο και επιλύθηκε

– μία (1) αφορούσε το γραφείο Δημοτικής κατάστασης και ολοκληρώθηκε

– μία (1) αφορούσε το γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων και ολοκληρώθηκε

– δύο (2) αφορούσαν τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τις οποίες δεν μπόρεσε να βρεθεί λύση

– επτά (7) υποθέσεις αφορούσαν την ΔΕΥΑ Κοζάνης, από τις οποίες 2 ολοκληρώθηκαν και για τις υπόλοιπες 5 δεν βρέθηκε λύση

-μία (1) υπόθεση αφορούσε τη Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε

– μία (1) υπόθεση αρχειοθετήθηκε

Παράλληλα με τις έγγραφες καταγγελίες δέχθηκα και πληθώρα τηλεφωνικών και προφορικών αιτημάτων που αντιμετωπίστηκαν προφορικά ή τηλεφωνικά χωρίς να εκδοθούν διαμεσολαβήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό, τον Κώδικα λειτουργίας του και το έντυπο της καταγγελίας θα βρείτε στον ιστότοπο : http://www.kozanh.gr/web/guest/symparastatis. Κάθε τρίμηνο δημοσιεύονται στη σελίδα αυτή οι διαμεσολαβήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί. Εκεί έχει αναρτηθεί ο ετήσιος απολογισμός του έτους 2015.

Η φύση του θεσμού είναι τέτοια που ο Συμπαραστάτης έρχεται αντιμέτωπος με την αναποτελεσματική πλευρά  της διοίκησης και αυτήν προσπαθεί να διορθώσει. Στόχος του Συμπαραστάτη είναι η προστασία και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των δημοτών καθώς και η βελτίωση της Διοίκησης.

Το γραφείο του Συμπαραστάτη βρίσκεται εντός του Δημαρχείου και δέχεται τους δημότες από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη από τις 8:30 έως 11:30. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του είναι : 2461350361 και 6047707014 στα οποία μπορείτε να τον καλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Ακόμα και εάν δεν γνωρίζει ο δημότης ποιος ευθύνεται για το πρόβλημα κακοδιοίκησης που αντιμετωπίζει είναι πλέον φανερό ότι του παρέχεται μέσω του Συμπαραστάτη η δυνατότητα για άμεση και αποτελεσματική προσφυγή σε έναν καινοφανή και ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης του προβλήματος.

Μοιραστείτε την είδηση