«Απών ο Δήμος Κοζάνης από τις χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου» υποστηρίζει η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Να Ζεις

3 Min Read

Νέα κριτική στη δημοτική αρχή ασκεί η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Να Ζεις, αυτή την φορά με αφορμή την απουσία χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα  στο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης έτους 2022 ύψους 19εκ. ευρώ,   της κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης,  παρά τη όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,  μεγάλη του ωριμότητα και παρά το γεγονός ότι εντάχθηκαν άλλα έργα παρόμοιου αντικειμένου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η  απάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχετική ερώτηση της Δημοτικής Κίνησης μάλλον θόλωσε τα νερά παρά διαλεύκανε το θέμα αφού «ήταν πραγματικά δύσκολο γι΄ αυτόν να δικαιολογήσει το γεγονός πως σε ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 20 εκ. € ο Δήμος Κοζάνης, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας, ενέταξε μία μελέτη αξίας μόλις 75.000 € και θα λάβει ακόμη 80.000 € ως λιγνιτικό πόρο όπως και κάθε άλλος ενεργειακός Δήμος, ενώ η χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής Κοινότητας Κοζάνης ακόμη αναζητείται. Δυστυχώς για τον Δήμο Κοζάνης αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής Μαλούτα για χρήση ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Η Δημοτική Κίνηση υπενθυμίζει πως  το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για την Απολιγνιτοποίηση θεσπίστηκε το 2018 έπειτα από πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης και πρόταση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Οι πόροι του προέρχονται από τα έσοδα των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και οι μέχρι σήμερα διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου ξεπερνούν τα 150 εκ. €. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

«Δυστυχώς ο κατακερματισμός των χρηματοδοτήσεων σε μικρά έργα και μελέτες χωρίς σαφές περιεχόμενο και περιβαλλοντική, αναπτυξιακή στόχευση ξυπνά μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος για την κακή χρήση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, μια τακτική που άφησε απροετοίμαστη την περιοχή μας για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων σε οικονομικό, κοινωνικό και ενεργειακό επίπεδο. Η χρηματοδότηση έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακών Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης απουσιάζει εμφατικά, δημιουργώντας απορίες για την πραγματική στόχευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την χρήση του αναπτυξιακού αυτού εργαλείου» καταλήγει η ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης.

Μοιραστείτε την είδηση