Αποστάξεις… Ο τρύγος και τα τσίπουρα στην περιοχή της Κοζάνης. Η λαογραφική, η επιχειρηματική και η τουριστική προσέγγιση- Κυριακή 5 Νοεμβρίου στο Λαογραφικό μουσείο Κοζάνης

1 Min Read

«Αποστάξεις… Ο τρύγος και τα τσίπουρα στην περιοχή της Κοζάνης. Η λαογραφική, η επιχειρηματική και η τουριστική προσέγγιση» είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου , ώρα 7.00 μ.μ. στο Λαογραφικό μουσείο Κοζάνης.
Την εκδήλωση διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αντιδημαρχία Τοπικής ανάπτυξης &επιχειρηματικότητας του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
1. Λαογραφιά
α) Ο τρύγος και η απόσταξη στην παλιά Κοζάνη , Ματίνα Μόμτσιου.
β) Ο τρύγος στην παλιά Κοζάνη μέσα από τα μάτια ενός παραγωγού, Λάζος Κουζιάκης
γ) Η απόσταξη στην παλιά Κοζάνη ως επιχείρηση , Θωμάς Βαρδάκας
2.Επιχειρηματικότητα
Η απόσταξη στην Κοζάνη σήμερα, Γιάννης Κοκκαλιάρης
3. Εναλλακτικός Τουρισμός
Μπορεί ο τρύγος και η απόσταξη στην Κοζάνη να αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες στην πόλη;
Γιάννης Αλμπάνης, Διευθυντής Δρόμοι κρασιού της Βορείου Ελλάδος.

Μοιραστείτε την είδηση