Απόσυρση όλων των λιγνιτικών τον Αύγουστο στο βασικό σενάριο της Μελέτης Επάρκειας του ΑΔΜΗΕ – Τι προβλέπει για νέες μονάδες και demand response

6 Min Read

Την πρόβλεψη του Market Reform Plan, για έναρξη συμμετοχής της απόκρισης ζήτησης (demand response) στην αγορά Εξισορρόπησης από το 2021, «φωτογραφίζει» το κείμενο του ΑΔΜΗΕ, με τις υποθέσεις και τα δεδομένα που προτίθεται να λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031.

Στο κείμενο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουλίου, αναφέρεται πως στη Μελέτη Επάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι δομικές παρεμβάσεις στις χονδρεμπορικές αγορές που περιλαμβάνονται στο Market Reform Plan, στον βαθμό που αυτές μπορούν να μοντελοποιηθούν. «Σύμφωνα με το εθνικό πλάνο μεταρρυθμίσεων, αναμένεται πως στο 4ο τρίμηνο του 2021 θα καταστεί εφικτό το demand response να συμμετάσχει στις αγορές», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η νέα Μελέτη Επάρκειας θα πλαισιώσει το Market Reform Plan, το προσχέδιο του οποίου έχει ήδη σταλεί στις Βρυξέλλες, όπως έχει γράψει το energypress. Έτσι, σε συνδυασμό με τον «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων στις χονδρεμπορικές αγορές, σκοπός της Μελέτης είναι να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα θέσπισης του Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας (Strategic Reserve) σε πρώτη φάση, καθώς και του Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (CRM) που σχεδιάζεται να πάρει αμέσως μετά τη σκυτάλη.

Στις παραδοχές το σβήσιμο της «Μεγαλόπολη 3» από τον Μάρτιο

Εκτός από την ύπαρξη των δύο αυτών μηχανισμών, στο βασικό σενάριο που θα αναλύσει ο ΑΔΜΗΕ, θα λάβει επίσης υπόψη του την πιο εμπροσθοβαρή απόσυρση των λιγνιτικών. Κι αυτό γιατί μία από τις κεντρικές υποθέσεις του βασικού σεναρίου είναι πως θα «σβήσει και το τελευταίο φουγάρο» υφιστάμενης λιγνιτικής μονάδας μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την πρόθεση που έχει διατυπώσει και επίσημα η ΔΕΗ, λόγω της αντιοικονομικής λειτουργίας των σταθμών.

Έτσι, όσον αφορά την υφιστάμενη λιγνιτική ισχύ, η υπόθεση είναι πως η «Μεγαλόπολη 3» τέθηκε εκτός λειτουργίας ήδη από τον Μάρτιο (αν και στην πραγματικότητα ο ΑΔΜΗΕ δεν συναίνεσε στο πρόωρο κλείσιμο για λόγους επάρκειας). Θα ακολουθήσει τον Αύγουστο το σύνολο του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, η «Μεγαλόπολη 4», και η Μελίτη.

Νέα θερμοηλεκτρική ισχύς και υδροηλεκτρικά

Οι νέες εντάξεις θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2022, με τη καινούρια μονάδα της Mytilineos, και θα συνεχιστούν με την «Πτολεμαΐδα 5» στις αρχές του 2023, η οποία στις αρχές του 2026 θα έχει «γυρίσει» σε φυσικό αέριο και με αυξημένη ισχύ (1000 Μεγαβάτ). Επίσης, από τα μέσα της 10ετίας θα προστεθούν νέοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ, και πιο συγκεκριμένα το 2025 το Μετσοβίτικο (29 Μεγαβάτ), το 2026 η Μεσοχώρα (160 Μεγαβάτ), και το 2028 το Αυλάκι (83 Μεγαβάτ).

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, στο βασικό σενάριο θα ληφθούν υπόψη μόνον υπό κατασκευή μονάδες, παρόλο που αρκετοί ακόμη θερμοηλεκτρικοί σταθμοί έχουν λάβει άδεια Παραγωγής ή ακόμη και Όρους Σύνδεσης. Κι αυτό γιατί η υλοποίησή τους παραμένει αμφίβολη και σε μεγάλο βναθμό εξαρτημένη από την εφαρμογή του CRM.

ΑΠΕ και μπαταρίες 

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά το demand response, πρόκειται να ληφθεί υπόψη μία συντηρητική υπόθεση για το εύρος συμμετοχής της απόκρισης ζήτησης, με βάση την αποζημίωση που μπορεί να διασφαλισθεί από την αγορά. Έτσι, προβλέπεται ότι η σχετική ισχύς θα ανέρχεται σε 100 MW έως το 2025, ενώ θα αυξηθεί σε 250 MW το 2030.

Στην περίπτωση των ΑΠΕ, από την άλλη πλευρά, στο βασικό σενάριο προβλέπονται οι στόχοι του ΕΣΕΚ, αν και με υψηλότερη διείσδυση τα πρώτα χρόνια της 10ετίας. Το αντλησιοταμιευτικό της Αμφιλοχίας μένει «εκτός κάδρου», καθώς η υλοποίησή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη μηχανισμών στήριξης.

Τέλος, όπως και στο ΕΣΕΚ, προβλέπεται η συμμετοχή στις αγορές μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η υπόθεση που γίνεται είναι πως τα έργα αυτά δεν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μηχανισμούς στήριξης, δηλαδή ότι αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν βαθμιαία, ακόμη κι αν αμείβονται αποκλειστικά από τις αγορές.

Δεύτερο σενάριο με Strategic Reserve και CRM

Στα πρότυπα της μεθοδολογίας του ACER για την αξιολόγηση της ενεργειακής επάρκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΑΔΜΗΕ στη Μελέτη του θα αναλύσει επίσης τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μηχανισμών στήριξης. Γι΄ αυτό τον λόγο, θα εξετασθεί ένα δεύτερο σενάριο επίσης, με την εφαρμογή του Strategic Reserve και του CRM, όπως αυτά σχεδιάζονται από την ελληνική πολιτεία.

Έτσι, σύμφωνα με τον Διαχειριστή, με την εφαρμογή του Strategic Reserve για τη διετία 2021-2022, θα περάσουν σε καθεστώς στρατηγικής εφεδρείας μερικές από τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες,. Επίσης, στον μηχανισμό θα μπορεί να συμμετάσχει και η απόκριση ζήτησης μετά τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν θα λήξει η διακοψιμότητα.

Το ελληνικό σχέδιο είναι ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Ισχύος να τεθεί σε ισχύ από το 2023, δίνοντας κίνητρο για νέες επενδύσεις (όπως σε θερμοηλεκτρικές μονάδες, αποθήκευση και ευέλικτη ζήτηση) που δεν θα πραγματοποιούνταν αλλιώς.

energypress

Μοιραστείτε την είδηση