Αποτελέσματα εκλογών του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης

1 Min Read

Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εκλέγονται κατά πλειοψηφούσα σειρά οι παρακάτω με τους αντίστοιχους αριθμούς ψήφων:

1. Αγγέλης Πολυνείκης 113
2. Λιάκου Κατερίνα 112
3. Μπασιάς Παναγιώτης 102
4. Δήμου – Ρούση Αγγελική 81
5. Χρυσάκης Κωνσταντίνος 78
6. Χαμιζίδης Ιωάννης 75
7. Πατσάκα Μαλαματή 72
8. Καβούκας Απόστολος 72
9. Χριστοδούλου Αστέριος 72

- Advertisement -

Για την Εξελεκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγονται κατά πλειοψηφούσα σειρά οι παρακάτω με τους αντίστοιχους αριθμούς ψήφων:
1. Μόσχος Δημήτριος 79
2. Χατζηλαζαρίδης Λάζαρος 76
3. Αδαμόπουλος Γεώργιος 68

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Αγγέλης Πολυνείκης

Μοιραστείτε την είδηση