Άπρακτη παρήλθε η προθεσμία για το Ξενία

1 Min Read

Νέα παράταση μέχρι τις 24 Ιουλίου

Και αφού και η τελευταία προκήρυξη, αυτή που έληγε στις 5 Μαϊου, παρήλθε άπρακτη, σε νέα προκήρυξη εκμίσθωσης για το Ξενία Κοζάνης προχώρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Πρόκειται για τη συνέχεια του «σήριαλ», αφού το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται είναι ανύπαρκτο, τουλάχιστον με τους μέχρι τώρα όρους.

Η τιμή εκκίνησης είναι στα 36.000 ευρώ και ο εκμισθωτής θα μπορεί να «έχει» το χώρο για 35 χρόνια. Η νέα προθεσμία και τόπος υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, 13:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e–publicrealestate.gr. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μοιραστείτε την είδηση